‘Obiectivul nostru pentru 2012 îl reprezintă acordarea a cel puţin 8.000 de contragaranţii în valoare de 275 de milioane de euro, care vor susţine un volum de credite în valoare de 830 de milioane de euro şi vor asigura menţinerea şi dezvoltarea a cel puţin 110.000 de locuri de muncă’, a precizat reprezentantul Fondului, Liliana Kleininger.

FRG a acordat, în anii 2010 şi 2011, un număr de 9.643 de contragaranţii, în valoare de 1,435 miliarde de lei, garanţii care au susţinut finanţări de peste 4,84 miliarde de lei. Numărul IMM-urilor susţinute de FRG se cifrează la 7.172, iar locurile de muncă menţinute sau nou înfiinţate se cifrează la 126.400 în anii 2010 şi 2011.

FRG are ca unic obiect de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit şi alte instituţii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.

Scopul Fondului constă în îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor, prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanţii, cu consecinţa creşterii capacităţii de expunere a acestora pe garanţii.

Principalul scop al contragarantării este sprijinirea funcţionării sustenabile a pieţei financiare şi bancare, a fondurilor de garantare şi dezvoltarea accesului IMM-urilor la finanţare, prin mecanisme specifice ale garantării şi contragarantării.