Mulţi dintre românii din diaspora s-ar întoarce în ţară dacă ar avea de ce, dacă ar primi casă şi maşină cu garanţii din partea statului român, iar în acest sens este nevoie de o Lege a repatrierii, a declarat, luni, Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor şi coordonatorul programului Smart Start USA.

Acesta a supus dezbaterii, pe pagina sa de Facebook, proiectul acestei legi.

Pentru a beneficia de facilitățile incluse în proiectul de lege, orice român trebuie să îndeplinească anumite cerințe:

 • trebuie să poată dovedi că au muncit în afara României cel puţin 3 ani şi că nu au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate;
 • trebuie să prezinte cel puţin unul dintre următoarele documente: contract de muncă; permis de şedere emis de autorităţile competente din ţara respectivă; permis de muncă emis de autorităţile competente din ţara respectivă; adeverinţă de salariu; extras de cont/fluturaş de salariu in original; documente care să ateste plata impozitelor şi taxelor sociale; fişa fiscală; contract de închiriere spaţiu.

Toate aceste documente trebuie traduse, legalizate și încărcate pe platforma Registrul Unic al Românilor Întorşi din Străinătate (RURIS).

Facilitățile menționate în proiectul de lege sunt următoarele:

 • Punerea la dispoziție a unui container pentru mutarea tuturor obiectelor personale, deținute în țara din care se efectuează repatrierea, cu suportarea costului de către statul român;
 • Sprijin și consultanță, oferite de reprezentanții Direcției Generale a Vămilor în ceea ce privește procedura și condițiile de transport pentru obiectele personale deținute în țara din care se efectuează repatrierea;
 • O simplificare a procedurilor vamale pentru realizarea într-un termen cât mai scurt a repatrierii;
 • Asigurarea a două bilete de călătorie gratuite, dus – întors, pentru definitivarea și finalizarea procesului de repatriere;
 • Acces prioritar la Programul “Prima Casă Diaspora”, fără adeverință de venit și subvenție la dobândă din partea statului român pentru tot ce depășește pragul DAE de 3%, pentru o perioadă de 2 ani;
 • Acces prioritar la Programul “Prima mașină nouă”, fără adeverință de venit;
 • Acces gratuit în centrele de educație, în scopul învățării limbii române, atât pentru solicitant, cât și pentru copiii acestuia;
 • Primul an gratuit pentru realizarea studiilor universitare, în cadrul universităților de stat;
 • În cazul continuării studiilor, pentru cele care se echivalează cu cele din țara de relocare, se consideră primul an de la întoarcerea în țară;
 • Spitalizare și consultanță gratuită pentru primul an de la întoarcerea în țară, atât pentru beneficiar, cât și pentru copiii acestuia;
 • Înființarea gratuită de întreprinderi: SRL, SRL-D, II, PFA. De asemenea beneficiarii vor primi în cadrul acestui punct și consultanță gratuită pentru întocmirea unui plan de afaceri pentru perioada de desfășurare a programului; Consultanță gratuită pentru înființarea de societăți comerciale din partea instituțiilor publice abilitate; Facilitarea accesului noilor societăți comerciale în cadrul incubatoarelor de afaceri; Consultanță gratuită pentru atragerea de fonduri nerambursabile, atât europene, cât și de la bugetul de stat din partea autorităților publice cu atribuții în acest sens;
 • Scutirea de la plata impozitului pe profit/cifră de afaceri, pentru o perioadă de 1 an pentru societățile nou înființate de către românii întorși din străinătate, pana la atingerea unei cifre de afaceri de 1.000.000 EURO , in cazul depasirii acesteia, impozitandu-se doar diferenta;
 • Sprijinirea, prin instituțiile abilitate, în ceea ce privește încadrarea în câmpul muncii;
 • Accesul gratuit la programe de reconversie profesională;
 • Anularea datoriilor fiscale, aferente bugetului de stat, pentru persoanele fizice care realizează repatrierea.

Ilan laufer nu deține nici o funcție politică în prezent iar Constituția României prevede la Articolul 74 , printre altele, că „Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea”.