Prin vocea lui Liviu Popescu, Asociația Operatorilor Mobili din România (Orange, Vodafone, Telekom), s-a ridicat problema faptului că proiectul de lege e orientat pe identificarea producătorilor de echipamente și tehnologii, în condițiile în care el ar fi trebuit să identifice riscurile de securitate cu privire la echipamente. El a subliniat că proiectul va avea un impact asupra rezilienței echipamentelor din rețelele 2G, 3G și 4G care ar trebui înlocuite în următorii 5 ani, atrăgând costuri substanțiale pentru operatori.

Conform lui Liviu Popescu o estimare corectă a costurilor implicate nu poate fi realizată la acest moment, existând riscul afectării planurilor de afaceri ale operatorilor și ale investițiilor aflate în derulare. De asemenea, în cazul menținerii formei actuale a proiectului, datorită calendarului obligațiilor impuse operatorilor, Liviu Popescu a atras atenția că ar putea apărea o perioadă de discontinuitate în furnizarea serviciilor de telecomunicații.

Un alt element subliniat de reprezentantul AOMR a fost că ”proiectul nu reflectă reglementările europene în materie, nu adresează cerințe tehnice, ci criterii nontehnice foarte largi și ambigue”. În acest sens, el și-a exprimat dorința ca proiectul de lege să integreze actele adoptate de Comisia Europeană privind securitatea cibernetică și dezvoltarea rețelelor 5G”.

Conform formei actuale a proiectului de lege, producătorii de tehnologii, echipamente și programe software destinate utilizării în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G vor fi autorizaţi de premierul României, după avizul CSAT.

Solicitarea pentru obținerea autorizării va cuprinde datele de identificare, structura de acționariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, ca și o declarație pe proprie răspundere care să ateste că producătorul îndeplinește cumulativ 4 condiții: nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent; are o structură transparentă a acţionariatului; nu are cunoştinţă de un istoric de conduită corporativă neetică; se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente. Emiterea avizului va fi fundamentată astfel pe evaluări din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și a apărării naționale. Solicitarea pentru obţinerea autorizării va fi respinsă prin decizie a prim-ministrului, în situaţia în care avizul CSAT va fi unul negativ.