"Prin modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, se scot de sub incidenţa acestui act normativ instituţiile de credit (CEC Bank şi Eximbank – n.r.), acestea urmând să fie supuse în continuare legislaţiei specifice care reglementează activitatea bancară. Ca efect al încetării de drept a contractelor de prestări servicii încheiate cu experţii independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, contractanţii vor achita, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, sumele aferente termenelor scadente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din graficele de implementare a contractelor", se arată în nota de fundamentare a proiectului. 

Iniţiatorii explică faptul că aplicarea OUG 109/2011 în cazul instituţiilor de credit interferează inclusiv cu unele norme ale BNR. 

"Astfel, întrucât legislaţia specifică, aplicabilă instituţiilor de credit, cuprinde norme şi etape procedurale pe care O.U.G. nr. 109/2011 nu le-a avut în vedere, se creează un conflict de legi cu consecinţe în ceea ce priveşte inclusiv respectarea normelor Băncii Naţionale a României în baza cărora funcţionează (cu titlu de exemplu semnalăm prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora întreprinderile publice au obligaţia publicării elementelor esenţiale ale tranzacţiilor care ating anumite praguri de valoare, în timp ce art. 111 din O.U.G. nr. 99/2006 stipulează obligaţia legală a instituţiilor de credit de a păstra confidenţialitatea în relaţiile dintre această şi clienţii săi)", argumentează reprezentanţii Ministerului Finanţelor. 

În acest context, este necesară adoptarea unor măsuri prin care instituţiile de credit să fie exceptate de la aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 109/2011. 

"De altfel, potrivit concluziilor misiunii de consultare a Fondului Monetar Internaţional din data de 17.03.2017, instituţiile de credit trebuie excluse din sfera de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 deoarece acestea sunt deja supuse unei legislaţii specifice. Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurii poate conduce la perturbări majore în activitatea instituţiilor de credit", se mai arată în nota explicativă.

AGERPRES