Profitul net a înregistrat o scădere de aproximativ 90,29% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2016 (26 milioane lei de la 272 milioane lei) evoluţie determinată în principal de scăderea tarifelor de transport al energiei electrice şi a tarifelor din serviciul de sistem tehnologic, se arată în document. 

Veniturile totale operaţionale realizate în anul 2017 au înregistrat o creştere de 12,41%, comparativ cu perioada similară a anului anterior (3,06 miliarde lei în anul 2017 de la 2,723 miliarde lei în anul 2016). 

Veniturile din activităţile zero-profit au înregistrat o creştere de 29%, de la 1,887 miliarde lei în anul 2017 faţă de 1,463 miliarde lei în anul 2016, determinată în principal de creşterea veniturilor pe piaţa de echilibrare cu 60,26%. 

Datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere de 33% în principal în urma reclasificării porţiunii curente a creditelor pe termen lung cu termen de rambursare în anul 2018, conform sursei citată de Agerpres. Transelectrica administrează şi operează sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit. 

De la data listării la Bursa de Valori Bucureşti, 29 august 2006 şi până în prezent, compania a suferit modificări în structura acţionariatului, în prezent statul român deţinând 58,69% din acţiuni, în timp ce alţi acţionari au o pondere de 41,31% din capitalul social.