Din totalul cheltuielilor, în zona de exploatare vor merge peste 2,3 miliarde lei, în timp ce cheltuielile cu personalul vor reprezenta aproape 853 de milioane de lei. Pentru salarii au fost consemnate aproximativ 682 de milioane de lei, iar bonusurile prevăzute în proiectul de BVC se ridică la 6,82 milioane de lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului este de 23.777 de persoane, iar câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de 2.488,35 lei.

La capitolul venituri, cele din exploatare sunt estimate la peste 2,301 miliarde de lei, iar cele financiare la 216,53 milioane de lei.

CFR SA preconizează pentru 2015 cheltuieli pentru investiţii de circa 3,37 miliarde de lei, din care aproape 20,07 milioane de lei de la bugetul de stat.

Compania are plăţi restante de 300 de milioane de lei şi creanţe restante în valoare de 800 de milioane de lei.

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, anunţa, la finele lunii noiembrie, că potrivit rezultatelor economico – financiare la nouă luni ale societăţilor aflate în subordinea instituţiei pe care o conduce s-au îmbunătăţit considerabil, majoritatea trecând pe profit operaţional. Astfel, CFR SA şi-a redus nivelul arieratelor şi al datoriilor cu 50,53% faţă de aceeaşi perioadă din 2013, în condiţiile în care acestea se ridicau la 1,490 milioane de lei în septembrie 2013, iar după nouă luni din 2014 erau de 737 milioane de lei.

Şi veniturile obţinute de CFR SA la 9 luni erau în creştere cu 11,18%, de la 1,082 milioane de lei în septembrie 2013, iar cheltuielile au urcat şi ele cu 9,2%, de la 1,084 milioane de lei, în 2013, la 1,094 milioane de lei, în 2014.
"CFR Infrastructură şi-a mărit realizările aferente investiţiilor faţă de perioada similară, astfel încât, în acest moment, este o companie care stă pe profit şi, la finele anului financiar, cu siguranţă va fi o companie pe profit fără datorii la bugetul statului, cu arierate sau către alţi furnizori de servicii sau prestatori şi cu datorii constând o parte din arierate care se referă la ex-ISPA, bani care se vor plăti de la bugetul statului în 2015 – sperăm in integrum – sau 2015 cu 2016", a spus, atunci, Ioan Rus.

Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA administrează infrastructura feroviară publică şi se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

SURSA: Agerpres