Pentru primele trei luni din 2013, Banca Transilvania a raportat un profit net de 84,4 milioane lei (19,24 milioane euro), în scădere cu 8% față de aceeași perioadă din 2012, când a avut un câștig net de 91,82 milioane lei (21,1 milioane euro).
Activele băncii au avansat cu 2% în primele trei luni din acest an, până la 30,178 miliarde lei (6,87 miliarde euro). Creşterea a fost determinată în special de investiţiile în active disponibile pentru vânzare, care s-au majorat cu 8%, până la 7,07 miliarde lei.
Jos cu comisioanele
Vectorul principal al scăderii profitului net a fost rezultatul operațional, care s-a redus cu 8,5%, până la 176 milioane lei, de la 192,4 milioane lei în T1 2012.
Pe trimestrul I 2013, veniturile operaționale ale BT au scăzut mai rapid decât cheltuielile operaționale, cu 6% (de la 379,85 milioane lei, până la 356,79 milioane lei), față de 4% (de la 187,46 milioane lei, până la 180,71 milioane lei).
Dacă din dobânzi BT a obținut un câștig net în urcare cu 6%, până la 251,13 milioane lei, venitul net din comisioane a scăzut puternic, cu 19%, până la 79,86 milioane lei, iar venitul net din tranzacționare scăzut tot cu 19%, la 32 milioane lei.
Totodată, BT a raportat o creștere cu 15% a cheltuielilor cu contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor din sistemul bancar (FGDB), până la 15,44 milioane lei, iar alte venituri din exploatare s-au prăbușit cu 52%, până la 9,25 milioane lei.
Scăderea cu 4% a cheltuielilor operaționale a fost generată în principal de reducerea cu 19% a altor chetuieli operaționale, în vreme ce costurile cu personalul au urcat cu 1%, până la 93 milioane lei, iar costurile cu amortizarea s-au redus cu 2%, la 12,05 milioane lei.
Raportul cost/venituri a rămas la un nivel acceptabil, respectiv la 50,65%.
Provizioane în scădere
Profitabilitatea băncii a fost ajutată și din partea costului de risc, unde BT a raportat o relaxare. Chetuielile nete cu provizioanele au scăzut cu 10%, până la 75,7 milioane lei, comparativ cu 83,9 milioane lei cu un an înainte. Astfel, soldul provizioanelor a ajuns la 2,216 miliarde lei la finele lunii martie, în urcare cu 5% față de nivelul de la sfârșitul lui 2012 (2,111  miliarde lei).
În ceea ce privește rata creditelor neperformante, Banca Transilvania stă mult mai bine decât sistemul bancar per ansamblu. La finele primului trimestru, BT avea o rată de neperformanță (creditele cu întârzieri de peste 90 de zile) de 11,92%, în vreme ce sistemul bancar per ansamblu se afla la 19,05% la finele lunii februarie (potrivit datelor BNR). Gradul de acoperire prin provizioane a creditelor neperformante este de peste 108% pentru BT, cel mai ridicat din întreg sistemul bancar.
Portofoliul de credite al Băncii Transilvania s-a menținut la nivelul de 17,65 miliarde lei, fiind preponderent în lei. Creditele acordate companiilor au o pondere de 64,3%, în vreme ce împrumuturile acordate persoanelor fizice au o cântăresc 35,7% în portofoliul BT.
În ceea ce privește resursele atrase de la clienți, acestea au avansat cu 3% față de finele anului, până la 23,98 miliarde lei.
Raportul credite/depozite s-a menținut subunitar, ajungând la 0,72 la finele lunii martie, ceea ce conferă Băncii Transilvania o lichiditate foarte bună.
Solvabilitate BT se situa la 12,20% la sfârșitul primului trimestru, cu profitul inclus, respectiv la 11,75%, fără profit inclus.