'Introducerea unei derogări în Codul Fiscal pentru OUAI-urile care realizează investiţii în infrastructura secundară de irigaţii ar da un imbold pozitiv deblocării proiectelor aflate în curs de implementare pe Măsura 125 din PNDR 2007-2013 şi ar încuraja depunerea de noi proiecte pe Submăsura 4.3 – Investiţii în infrastructura de irigaţii – prin PNDR 2014-2020 care ar duce, pe termen scurt, de până la 3 ani, la dublarea suprafeţei irigate din România', a precizat preşedintele Federaţiei, Emil Dumitru.

Potrivit comunicatului, în prezent, 77 de proiecte pe Măsura 125 – Investiţii în infrastructura secundară de îmbunătăţiri funciare – care deservesc 155.000 de hectare sunt blocate în faze terminale din cauza rambursării greoaie a TVA de către Ministerul Finanţelor Publice şi a lipsei fondurilor necesare achitării taxei pe valoarea adăugată de către organizaţiile menţionate, care deservesc o suprafaţă medie de aproximativ 2.000 de hectare. 'Astfel, la o investiţie de 1.000.000 euro, TVA ajunge până la 240.000 euro iar recuperarea defectuoasă, după mai mult de 6 luni, a acestor sume a creat dezechilibre majore în implementarea proiectelor, putând să ducă la rezilierea contractelor, pierderea sumelor accesate şi plata penalităţilor aferente', se menţionează în comunicat.

Conform Pro Agro, organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sunt constituite de către persoane fizice sau juridice care deţin, în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă, terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului. Acestea sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, care pot desfăşura activităţi de livrare a apei pentru irigat, de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale unui sistem de desecare şi drenaj, de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului etc. AGERPRES