Sibiul este județul care interzice plasticul. Consiliul Județean își propune ca în cadrul întâlnirilor de protocol al evenimentelor să fie interzise obiectele de unică folosință confecționate din plastic.

Din anul 2020, obiectele de unică folosință vor fi interzise la absolut toate evenimentele și întâlnirile organizate din bugetul primăriilor din tot județul Sibiu, scrie turnulsfatului.ro. „Propunerea are la bază „strategia europeană pentru materiale plastice într-o economie circulară” din decembrie 2015. Printre măsurile menţionate ulterior în planul de acţiuni al Comisiei Europene se numără „favorizarea materialelor plastice reciclate şi reutilizabile în achiziţiile publice”. Raportul a fost elaborat după o expunere de motive a preşedintelui CJ, Daniela Câmpean, iniţiatoarea acestui proiect de hotărâre”, arată turnulsfatului.ro.

„Având în vedere derularea de CJ Sibiu, alături de celelalte autorităţi şi instituţii implicate, a programului „Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019”, prilej cu care vor fi organizate o multitudine de evenimente culinare în cadrul cărora se vor folosi diverse produse de unică folosinţă, precum şi organizarea unor acţiuni de protocol ocazionate de acţiunile proprii ale autorităţii judeţene, apreciem implementarea, în limita competenţelor legal statuate, a unor măsuri de reducere a utilizării produselor de unică folosinţă din plastic, ca fiind oportună şi chiar necesară”, a argumentat Câmpean.

„Cu referire la problema supusă analizei, arătăm că legislaţia naţională stabileşte, în acord cu politicile europene în domeniu, măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor, aşezând prevenirea şi reciclarea la un rang de principii prioritare în cadrul legislaţiei naţionale şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor”, se menţionează în raportul de specialitate. Astfel, în şedinţa de pe 30 mai a CJ Sibiu, dacă nu vor exista consilieri care să se opună acestui proiect de hotărâre, se va vota pentru interzicerea obiectelor de unică folosinţă din plastic în cadrul acţiunilor de protocol şi a altor evenimente organizate de instituţie, inclusiv de cele din subordine. Acestea urmează „să achiziţioneze şi să utilizeze exclusiv produse precum ambalaje, recipiente, veselă, tacâmuri şi alte asemenea obiecte şi accesorii de unică folosinţă, după caz, confecţionate din materiale reciclabile”, au spus secretarul şi consilierul juridic al judeului .

În 2019 Sibiul a preluat titlul de Regiune Gastronomică Europeană.