Evenimente Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Actualitate

Primarul Gabriela Firea donează încă 3 milioane euro pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Autor: | | 4 Comentarii | 3375 Vizualizari

Primarul General, Gabriela Firea a anunțat că alocă încă 3 milioane euro pentru finalizarea lucrărilor Catedralei Mântuirii Neamului.

„Alocăm 111 milioane euro pentru sănătate şi 3 milioane euro pentru finalizarea lucrărilor Catedralei Mântuiri Neamului. Este ceea ce lăsăm în urmă copiilor şi strănepoţilor noştri proiect ce se finalizează în anul Centenarului”, a anunţat Gabriela Firea, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii, Spitalul Metropolitan"

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti de a identifica suprafeţele de teren şi să demareze procedurile necesare privind construcţia a doua spitale generaliste

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul Bucureşti, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranţă şi consolidare

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind construirea unei maternităţi în curtea Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş"

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca"

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare Corp A şi B Maternitatea Bucur" - str. Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4

 

8. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare a lifturilor şi escalatoarelor ce fac parte din obiectivul "Modernizare infrastructura rutieră Piaţa Sudului", de către Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei către Administraţia Străzilor

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului "Memorialul Eroilor Neamului" din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti

10. Proiect de hotărâre privind declararea că bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti a unui imobil situat în Sectorul 4 şi darea acestui bun în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoului Giurgiului ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti, situat în strada Acţiunii nr. 52-54, sector 4, în scopul realizării şi a unei autobaze

12. Proiect de hotărâre privind declararea că bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a cotei de ½ din imobilul situat în Bucureşti, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, în vederea realizării unei parcări

13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucureşti - STB S.A.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat - cadru şi desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), precum şi a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare şi integrare în sistemul BTMS a intersecţiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviţei - Bucureştii Noi, Giurgiului

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, Reabilitare sistem rutier şi realizare reţele edilitare pentru 68 străzi din Municipiul Bucureşti"

17. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiilor tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiţii "Construire săli sport multifuncţionale în incinta unor unităţi de învăţământ, sector 6"

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire sala sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 197" str. Obcina Mare nr. 2, sector 6

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire sala sport multifuncţională în incnita Şcolii Gimnaziale Sfinţii Constantin şi Elena" Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire sala sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202) " Aleea Crangasi nr. 140, sector 6

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire sala sport multifuncţională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu" Bd. Iuliu Maniu nr. 15, sector 6

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Construire sala sport multifuncţională în incinta Colegiului Naţional Grigore Moisil" Bd. Timişoara nr. 33, sector 6

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Adoptarea Cogenerării pentru Centrala Termică de Zona Casa Presei"

 

24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, cu destinaţia de spaţiu cultural

25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Cultural Lumina şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestuia

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Alb-Galbena şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea asigurării continuităţii proiectului "Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul Bucureşti" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/ 2017

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti-Ilfov

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Bust Elisabeta Rizea" în parcul Drumul Taberei, sector 6, Bucureşti

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 2018

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din plata cheltuielilor de funcţionare şi/ sau capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Intrarea Gliei nr. 9 - 11, sector 1

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Titu Maiorescu nr. 13 - 17, LOT 1, str. Titu Maiorescu nr.17B, 13 - 17 şi str. Vaselor nr. 47 - 49, sector 2

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Solzilor nr.2 şi nr. 2C, sector 1, Bucureşti

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7 - 9, sector 4

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mihail Sebastian nr. 88B, sector 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Sos. Bucureşti - Târgovişte nr. 50, sector 1

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Calea Rahovei nr. 284, sector 5, Bucureşti

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Şoseaua Străuleşti nr. 68, sector 1, Bucureşti

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - B-dul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucureşti

41. PH privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Cornescu nr. 14, sector 1, Bucureşti

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Vasile Lascăr nr. 53 - 55, sector 2

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Baia de Aramă nr. 1

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Marinarilor nr. 30, sector 1

 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 2/ 10.01.2018, situat în Bucureşti, str. Aurel Perşu, nr. 155, scară A, sector 4, şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 1/ 22.01.2018, situat în Bucureşti, str. Răul Dorna nr. 6, bl. Z46, et. 7, ap. 47, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 5/ 30.01.2018, situat în Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

Pagina 1 din 2
SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

Ziare.com

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.