Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) anunţă că va trimite somaţii până pe 5 iunie către proprietarii sau deţinătorii de terenuri cu ambrozie cu privire la obligaţia legală de a elimina această plantă până pe 30 iunie şi ulterior va aplica amenzi de până la 20.000 de lei celor pe ale căror suprafeţe au fost depistate focare de infestare cu ambrozie.

PMB aminteşte că amenzile sunt situate între 750 şi 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 şi 20.000 de lei pentru persoanele juridice. „Întrucât este vorba despre o specie invazivă, extrem de nocivă prin efectul şi cantitatea de polen răspândită în atmosferă, anul trecut a fost actualizată legislaţia în domeniu (Legea nr. 62/2008 privind combaterea buruienii ambrozia şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 707/2018) şi a fost iniţiată aplicarea la nivel local – prin adoptarea, la propunerea primarului general, Gabriela Firea, a HCGMB nr. 123/2019 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 şi a normelor metodologice”, precizează PMB, conform Agerpres.

Pentru a gestiona acest domeniu la nivel local, a fost constituită o comisie mixtă formată din Primăria Capitalei, primăriile de sector şi alte 7 instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi mediului: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Comisariatul Municipiului Bucureşti – Garda Naţională de Mediu, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti etc. (Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 379/2018).

„Sectoarele Municipiului Bucureşti au obligaţia de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora şi de a transmite, până pe 5 iunie, notificări (somaţii) către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, cu privire la obligaţiile legale ce le revin şi sancţiunile aplicabile. La rândul său, Primăria Capitalei a dispus ALPAB să ia toate măsurile legale astfel încât să elimine ambrozia din parcurile şi spaţiile verzi pe care le are în administrare, conform legislaţiei în vigoare. Proprietarii şi administratorii terenurilor care au primit notificare, au obligaţia ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să desfăşoare lucrări de combatere şi distrugere a ambroziei. Ulterior aplicării lucrărilor, aceştia trebuie să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat”, se arată în comunicat.

În perioada 1 iulie – 15 iulie, respectiv în perioada 16 – 31 iulie, comisia mixtă va verifica terenurile şi va aplică sancţiuni proprietarilor/administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale. Contravaloarea sancţiunilor aplicate se constituie ca venituri la bugetul local al sectoarelor.

Combaterea ambroziei se realizează prin cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenuri agricole, cu excepţia erbicidării – în zonele de interes public. În celelalte zone se poate aplica şi erbicidarea, însă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi sub directa îndrumare şi controlul specialiştilor din cadrul unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor, pe toată perioada de vegetaţie.

Municipalitatea a demarat încă din anul 2017 măsuri de combatere a ambroziei. În decursul anul 2018, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti a înregistrat 74 de abateri şi a aplicat sancţiuni contravenţionale.

În acest an, potrivit noilor modificări ale legislaţiei şi conform celor menţionate mai sus, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către comisia mixtă, sub coordonarea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.