Profitul investit asupra căruia se aplică scutirea este soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei, se arată în proiect.

„Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor”, prevede proiectul.

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost anunţată de guvern, încă de la începutul acestui an, ca măsură din pachetul de stimulare a economiei, alături de reducerea CAS cu 5% pentru angajatori, sprijinul pentru crearea a 20 de noi locuri de muncă şi "electorata".

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost cerută în ultimii ani ca soluţie pentru combaterea efectelor crizei economice. În octombrie 2009, mediul de afaceri a reuşit să obţină aplicarea măsurii de scutire a impozitului pe profitul reinvestit. Era vorba de reinvestirea în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice. Facilitatea a fost acordată pe o durată de un an şi trei luni, până la sfârşitul anului 2010. La momentul respectiv, impactul financiar nu a fost important pentru firmele care au optat pentru reinvestirea profitului. Limitarea perioadei de scutire a fost impusă de constrângerile bugetare. Actualul guvern consideră că repunerea în practică a facilităţii va avea efecte însemnate.