Guvernul vrea să menţină interdicţia de a ocupa posturile libere din instituţiile publice şi în 2010, dar şi în 2011, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind mai multe măsuri în domeniul bugetar.

Proiectul de ordonanţă stabileşte că prevederile din OU 34/2009, prin care Guvernul a a decis să suspende ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din administraţie, să se menţină în vigoare până la sfârşitul anului 2011. Restricţia se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral de la buget, din venituri proprii şi subvenţii bugetare sau integral din venituri proprii.

Prin excepţie, ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea a cel mult 15% din totalul posturilor devenite vacante, dar numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

O altă prevedere a proiectului este interzicerea tuturor instituţiilor publice să mai achiziţioneze, preia în leasing sau închirieze autoturisme, mobilier şi aparatură birotică, pentru a limita cheltuielile.

Articolul 26, pe care Guvernul, de asmenea, vrea să o păstreze obligă la utilizarea taxei pe valoarea adăugată dedusă la realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate din buget numai pentru plăţi aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii.

SURSA: Mediafax