Diversificarea canalelor de distribuţie şi flexibilizarea procesului de vânzare a titlurilor de stat emise de MFP pentru populaţie este prevăzută într-un proiect de act normativ pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, lansat vineri în dezbatere publică. 

"Se autorizează Compania Naţională Poşta Română S.A să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor şi efectuarea plăţilor aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei. Mecanismul de derulare şi fluxurile aferente acestor activităţi vor fi prevăzute prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor. De asemenea, sunt incluse prevederi privind obligativitatea Companiei Naţionale Poşta Română de a vira în contul Ministerului Finanţelor Publice sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat în termen de cel mult de 2 zile lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii. Eventuale sume în plus care sunt virate eronat vor fi restituite la solicitarea Companiei Naţionale Poşta Română, întreaga răspundere pentru sumele solicitate revenindu-i acesteia din urmă. Indiferent dacă persoanele fizice aleg să subscrie atât prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, cât şi prin alte entităţi, de exemplu Compania Naţională Poşta Română, suma maximă care poate fi subscrisă de către o persoană fizică la un moment nu poate depăşi suma maximă care va fi comunicată de Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune," se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ. 

În aceasta se mai precizează că C.N. Poşta Româna S.A. a fost desemnată încă din anul 2009, ca urmare a mai multor proceduri de selecţie de-a lungul timpului, în calitate de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale şi un criteriu decisiv în acest sens l-a constituit faptul ca Poşta Română deţinea cel mai mare grad de acoperire la nivel naţional, asigurând şi un anumit grad de densitate a punctelor de acces, fiind astfel în măsură să îndeplinească cerinţele legate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru toţi cetăţenii României. 

"În concluzie, C.N. Poşta Română S.A. prin cele peste 5.500 puncte de acces deservite de personal de care dispune în prezent (din care peste 86% sunt organizate în mediul rural), asigură acoperirea întregului teritoriu al ţării, inclusiv în zone rurale slab populate sau aflate în condiţii excepţionale din punct de vedere geografic, cu prestarea serviciilor poştale şi non-poştale şi poate asigura îndeplinirea cerinţelor legate de efectuarea în condiţii de securitate, siguranţă şi cu profesionalism prevederile Ordinului nr. 3139/2017 din 4 decembrie 2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului. Menţionăm că şi alte state ale Uniunii Europene distribuie titlurile de stat pentru populaţie prin intermediul reţelei oficiilor poştale, cum este de exemplu cazul Ungariei, persoanele fizice având posibilitatea cumpărării titlurilor de stat prin intermediul celor aprox. 2800 oficii poştale", se mai spune în Nota de fundamentare. 

Documentul menţionează că, în acelaşi timp, băncile care îşi exprimă interesul şi care au capacitatea şi experienţa necesară pot participa la procesul de vânzare a titlurilor de stat destinate populaţiei. Astfel, MFP urmează să identifice potenţialul interes şi să analizeze oportunitatea extinderii canalelor de distribuţie ale titlurilor de stat pentru populaţie şi prin intermediul altor entităţi. Din punct de vedere al reglementărilor în domeniul achiziţiilor publice, aceste servicii sunt exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziţie publică, fiind încadrate ca servicii financiare, Ministerul Finanţelor Publice urmând aplicarea unei proceduri de selecţie proprie. 

În ceea ce priveşte operaţiunile de plată la scadenţă a sumelor reprezentând dobânzi şi/sau principal pentru investitorii care au subscris prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română SA, MFP va asigura transferul sumelor solicitate în contul deschis la dispoziţia acesteia la Trezoreria Statului. 

Pentru serviciile furnizate de Poşta Română şi alte instituţii financiare interesate, legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie şi pentru efectuarea la scadenţă a plăţilor de dobânzi şi principal, MFP va plăti, în termen de 30 zile de la primirea facturii, un comision de 0,1% aplicat la valoarea fiecărei emisiuni şi respectiv de 0,1% aplicat la valoarea operaţiunilor de plată efectuate. 

În anul 2018, MFP va derula o campanie de informare şi promovare a emisiunilor planificate. Plafonul indicativ pentru acest an este de aproximativ 4 miliarde de lei. Emisiunile de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului TEZAUR ediţia Centenar vor fi emise pe maturităţi de termen mediu. Nivelul dobânzii va fi stabilit prin raportare la randamentul titlurilor de stat cotate pe piaţa interbancară pentru maturitatea respectivă. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale şi este autorizat sa contracteze împrumuturi pentru finanţarea deficitului şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale. 

În cadrul acţiunilor pentru lărgirea bazei de investitori pe piaţa internă, dar şi pentru dezvoltarea nivelului de educaţie financiară a populaţiei, începând cu anul 2015 Ministerul Finanţelor Publice a reintrodus în cadrul instrumentelor de datorie publică şi emisiunile de titluri de stat pentru populaţie. 

Până în prezent emisiunile au fost derulate în cadrul programului FIDELIS prin mecanismul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), iar subscrierile s-au efectuat prin intermediul unui grup de bănci selectate:BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania/BT Capital Partners şi Raiffeisen Bank SA. În cadrul acestui program au fost efectuate două emisiuni cu maturităţi de 2 ani şi dobândă de 2,15% pe an, prima emisiune în anul 2015 cu o valoare totală adjudecată de 64,99 milioane lei, urmată de a doua emisiune în luna iunie 2016, numită "Centenar", cu o valoare totală adjudecată de 735,26 milioane lei.