Potrivit anunţului de licitaţie publicat pe SEAP, contractul acord-cadru implică anumite studii pentru monitorizarea timpilor de circulaţie aferenţi traficului prioritar de corespondenţă. Conform caietului de sarcini, valoarea estimată, fără TVA, este de 399.600 lei, iar durata acestuia este de 12 luni începând de la data atribuirii contractului. Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 noiembrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este yiua de 4 decembrie.