Potrivit unui anunţ de atribuire publicat pe SEAP, contractul acord-cadru implică servicii poştale de distribuire a corespondentei, minim 144.744 trimiteri poştale – maxim 228.360 trimiteri poştale.
Contractul a fost câştigat de Poşta Română, nu a intrat sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice, iar valoarea acestuia este de 645.465 lei, fără TVA. S-a organizat licitaţie, criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut, contractul este valabil 12 luni şi nu poate si subcontractat.