Conform raportului prezentat de Curtea de Conturi, inspectorii instituţiei au verificat contractul încheiat de Metrorex pentru asigurarea serviciilor de pază, ordine şi control legitimaţii de călătorie, descoperind astfel că Metrorex a efectuat plăţi la tarife mai mari decât cele prevăzute în actele adiţionale ale contractului.

Mai mult, societatea susţine că “nu a încălcat dispoziţiile contractuale, motivat de faptul că textul prevăzut în contract reprezintă o regulă cu caracter general pe care părţile au convenit-o, prevedere care nu afectează prevederea specială din contract, care reprezintă excepţia conform principiului de drept Specialia generalibus derogant”, însă punctul de vedere al companiei nu a fost însuşit de echipa de control pentru faptul că entitatea a indicat principii de drept, dar fără a putea justifica plata nelegală a tarifelor majorate, conform sursei citate.

Alte plăţi considerate nelegale de Curtea de Conturi sunt:

  • contravaloarea prestărilor de servicii la tarife nelegal ajustate pe parcursul derulării contractului subsecvent de servicii, în cazul Contractului pentru serviciile de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie a spaţiilor publice şi tehnice, tunele şi galerii de metrou, a trenurilor electrice de metrou şi erbicidarea perimetrului liniilor de cale ferată din depouri;
  • ajustări de preţuri pentru echipamentele achiziţionate şi serviciile de proiectare decontate din sumele plătite ca avans, în cazul contractului pentru ”Modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 3 şi TL de metrou. Instalaţii electrice pentru tracţiune pe magistralele 1, 3 şi TL” şi al contractului pentru „Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou existentă. Escalatoare”, prin nerespectarea prevederilor contractuale referitoare la ajustarea preţului pentru restul operaţiunilor rămase de executat.

Totodată, inspectorii instuţiei de control au mai descoperit că Metrorex a efectuat lucrări de erbicidare în trimestrul. IV 2009 (în lunile octombrie, noiembrie) pentru suprafeţele de teren aferente perimetrelor liniilor de cale ferată din depoul Militari şi depoul Berceni, prin nerespectarea principiilor economicităţii, adică “cheltuieli neeconomicoase”.

Cine asigură paza la metrou

În vara anului 2010, Metrorex a încheiat un contract cu firma Scorseze Security International pentru asigurarea serviciilor de pază in staţiile, trenurile şi depourile de metrou. Contractul a fost încheiat la o valoare de 51,8 milioane de lei fără TVA, pe o perioadă de 4 ani, conform unui anunţ al companiei publicat pe SEAP.

La licitaţia organizată de Metrorex au mai depus oferte încă două firme: Tiger Protector Company şi Regent Security Parhova, însă a fost selectată oferta Scorseze, care a asigurat seriviciile de pază a trenurilor de metrou şi înainte de acest contract, mai exact din decembrie 2007 şi până în vara anului 2010, conform hotnews.ro.

Contractul încheiat la finele anului 2007 a avut o valoare de 20,3 milioane de lei, conform datelor comunicate de Metrorex către hotnews.ro.