Mai concret, în formulă se introduce ideea de punct de referință. În cazul în care punctul de pensie va crește în următorii ani, acest punct de referință va fi de 75 lei în perioada în care legea va intra în vigoare.

Noua lege va intra în vigoare pe 1 septembrie 2021, în cazul în care va fi adoptată și de deputați, și promulgată de președinte.

„Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință”, potrivit documentului.

Noua formulă este: Pensie = punct de referință  x  număr de puncte al asiguratului 

Punctul de referință va reprezenta raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară (adică 25). Totuți, potrivit proiectului, lucrul acesta se va schimba. Valoarea sa va ajunge la 75 lei de la 1 septembrie 2021.

Și punctul de pensie va crește. În prezent, acesta este de 1.100 de lei.

Cum va crește potrivit actului normativ?

-la 1 septembrie 2019, punctul de pensie ar trebui să ajungă la 1.265 de lei;
-la 1 septembrie 2020, punctul de pensie ar trebui să ajungă la 1.775 de lei;
-la 1 septembrie 2021, punctul de pensie ar trebui să ajungă la 1.875 de lei.

Potrivit legii, punctul de referință se va indexa, anual, cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Pensia actuală se calculează prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, potrivit Legii nr. 263/2010.

 

„Numărul total de puncte realizate de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic. Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se prevede în proiectul de lege.

Potrivit avocatnet.ro, punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Cât despre punctajul lunar, acesta se calculează acum prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă — deci, viitoarea lege nu diferă la acest capitol.

De asemenea, cei care se vor asigura facultativ vor beneficia de luarea în considerare a veniturilor lunare asigurate la determinarea punctajului lunar.

În legătură cu cei care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar al acestor asigurați se va corecta cu raportul dintre cota de contribuție la asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii din care se va deduce cota de contribuție de la privat și cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Aceeași chestiune este prevăzută însă și în actuala lege a pensiilor.