Proiectul de regulament primise un acord provizoriu pe 9 februarie din partea echipelor de negociatori ai Parlamentului European şi Consiliului. Potrivit noilor reguli, toate contractele de produse derivate OTC trebuie să fie aprobate prin contrapartidele centrale (CCPs), reducând astfel riscul de credit al contrapartidei, şi anume riscul ca una din părţile contractului să fie în incapacitate de a-şi onora obligaţiile.

În cadrul negocierilor, deputaţii europeni au cerut ca toate contractele cu instrumente derivate (nu numai instrumentele financiare derivate OTC) să fie raportate unor centre de date sau registre centrale, care ar trebui să publice poziţiile agregate în funcţie de clasa de instrumente financiare derivate, oferind astfel operatorilor de pe piaţă o imagine mai clară asupra pieţei.

Activitatea registrelor centrale de tranzacţii ar urma să fie monitorizată de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP), care ar fi responsabilă pentru acordarea sau retragerea licenţelor.Autoritatea a căpătat puteri sporite, putând bloca în viitor autorizarea unei contrapartide centrale (CCP) de a opera pe piaţa internă a UE. În plus, devine obligatorie medierea de către AEVMP în disputele dintre autorităţile naţionale privind autorizarea contrapartidelor centrale.

Deputaţii europeni au fost ceva mai îngăduitori cu fondurile de pensii în ceea ce priveşte obligaţia de compensare. Pentru aceste sisteme, obligaţia nu se aplică pentru un termen de trei ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani plus unul, sub rezerva unei justificări corespunzătoare.

Contrapartidele centrale (CCPs) din ţări terţe vor fi recunoscute în UE numai dacă regimul legal al ţării terţe respective prevede un sistem echivalent de recunoaştere. Acest fapt nu creează însă un precedent în privinţa altei legislaţii privind supravegherea şi monitorizarea infrastructurii pieţei financiare.

Consiliul şi Comisia au căzut de asemenea de acord cu o propunere a Parlamentului ca evaluarea implementării legislaţiei să fie realizată de Comisie. Această evaluare ar analiza eficienţa supravegherii contrapartidelor centrale (CCPs), inclusiv aranjamentele de vot ale colegiilor supraveghetoare şi rolul AEVMP în procesul de autorizare a contrapartidelor centrale (CCPs).

Comisia ar urma să prezinte un raport, la nevoie însoţit de propuneri, către Parlament şi Consiliu, cel târziu la trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului.

Legislaţia pune în aplicare angajamentele luate la Pittsburg, în septembrie 2009, de către liderii G-20. Acest lucru s-a întâmplat la un an după colapsul Lehman Brothers, un jucător major pe piaţa instrumentelor derivate OTC. Piaţa instrumentelor derivate OTC reprezintă o piaţă evaluată la aproximativ 425 bilioane euro în 2009. Legislaţia va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial.