Conform motivaţiei acestui amendament, activităţile de cercetare-dezvoltare, aferente suportului tehnic pentru energetica nucleară, asigură operarea în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară a Unităţilor CNE-Cernavodă, aflate în operare, susţinerea aportului la punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4. Ele vizează contribuţii tehnico-ştiinţifice pentru promovarea noului concept de reactori de generaţie IV. Amendamentul a fost prezentat de senatorul PSD Şerban Constantin Valeca. 

Suma cerută iniţial era de 27.857.000 de lei. De asemenea, iniţial s-a propus respingerea amendamentului întrucât se cerea finanţarea de la Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, iar acesta se repartizează unor Ordonatori principali de credite pe bază de Hotărâre a Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. 
Finanţarea pentru acest amendament este tot de la Fondul de rezervă.
Agerpres