"O problemă importantă în asigurarea integrităţii fondului forestier proprietate publică a statului este reprezentată de cadastrul forestier. Conform legislaţiei în vigoare, cadastrul de specialitate, practic, a dispărut, el fiind integrat în ceea ce se numeşte cadastrul general. Măsurătorile neintegrate în cadastrul general produc şi la această dată numeroase litigii. În plus, fondul forestier este foarte fragmentat, în urma procesului de retrocedare. Practic, la ora actuală, în multe zone, nu se ştie unde începe şi unde se termină proprietatea privată şi unde cea a statului", a susţinut, marţi, Ciprian Pahonţu în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor, transmite Agerpres. 

Potrivit unui comunicat al RNP, şeful Romsilva a prezentat deputaţilor Strategia de management şi viziunea de dezvoltare a RNP, pe care vrea să le aplice pe perioada mandatului său, iar una dintre situaţiile speciale identificate în cadrul strategiei, cu impact major asupra funcţionării Romsilva, se află şi lipsa cadastrului forestier şi a delimitărilor între proprietari. 

Potrivit art. 100 din Codul silvic, "realizarea cadastrului aferent fondului forestier naţional, a Inventarului Forestier Naţional, a monitoringului sol-vegetaţie forestieră este finanţată anual de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură". 

"Din păcate, au trecut mulţi ani şi cadastrul forestier este ca şi inexistent. Consider că, din bugetul Romsilva, vom putea începe cadastrul pentru pădurile proprietatea statului. Numai că, pentru aceasta, ar trebui modificată legislaţia, astfel încât să se permită utilizarea banilor regiei pentru astfel de activităţi. Realizarea cadastrului va necesita mult timp şi multă dedicaţie pentru a stabili limitele şi parametrii fondului forestier naţional. De aceea, domnilor parlamentari, vă solicit sprijinul pentru adoptarea acestor modificări legislative care ar avea impact pozitiv asupra activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor", a spus directorul general al Romsilva, în cadrul întâlnirii de la Parlament. 

Romsilva administrează la această dată un fond forestier proprietate publică a statului în suprafaţă de 3.154.661 hectare. Pe baze contractuale, Romsilva mai administrează o suprafaţă de 377.845 hectare şi asigură servicii silvice pentru o suprafaţă de 643.819 hectare, fond forestier aflat în proprietatea unor unităţi administrativ teritoriale sau a altor persoane fizice şi juridice, scrie Agerpres. 

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, în conformitate cu prevederile Codului silvic, este desemnată să administreze fondul forestier proprietate publică a statului şi acţionează sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. În conformitate cu prevederile HG 229/2009 privind regulamentul de organizare şi funcţionare, Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului şi urmăreşte aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii.