in temeiul prevederilor art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Rominiei emite urmatoarea ordonanta:
CAPITOLUL I
Accize

SECTIUNEA I
Sfera de aplicare
Art. 1. – Accizele reprezinta taxe speciale de consumatie care se datoreaza bugetului de stat pentru anumite produse din tara si din import, al caror regim este reglementat prin prezenta ordonanta.
Art. 2. – Produsele pentru care se datoreaza accize sunt:
a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, bauturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;
b) produsele din tutun;
c) produsele petroliere;
d) alte produse si grupe de produse prevazute i anexa nr. 2.

SECTIUNEA a II-a
Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, bauturile
alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare
sau consumului, care contin alcool etilic
Art. 3. – in grupa „alcool brut, alcool etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic”, sunt cuprinse:
a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, produsele obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturile alcoolice obtinute din distilate de cereale
in subgrupa „alcool brut, alcool etilic rafinat, produse obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale” sunt cuprinse urmatoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, vodca, rom, lichioruri, rachiuri pe baza de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom si rachiuri din trestie de zahar, alte bauturi alcoolice spirtoase, precum si orice alte produse care contin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% i volum.
Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obtinut prin fermentarea alcoolica a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, urmata de distilare si de rafinare, avind concentratia alcoolica minima de 95,5% i volum.
Alcoolul brut, i acceptia acestei ordonante, este alcoolul obtinut prin fermentarea alcoolica si distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, avind concentratia alcoolica mai mica de 95,5% i volum.
Alcoolul brut se comercializeaza numai i scopul rafinarii pentru obtinerea alcoolului etilic rafinat. Se interzice folosirea alcoolului brut ca materie prima pentru prepararea bauturilor alcoolice de orice fel.
b) Bauturile alcoolice naturale
in subgrupa bauturilor alcoolice naturale sunt cuprinse: tuica si rachiurile naturale care se obtin prin distilarea sau redistilarea, dupa caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri si a vinului. in aceasta subgrupa sunt cuprinse si distilatul din vin si orice alte distilate din fructe, destinate fabricarii bauturilor alcoolice naturale.
Distilatul din vin reprezinta produsul obtinut prin distilarea vinului, care se foloseste pentru producerea vinarsului si a rachiului din vin.
c) Vinurile si produsele pe baza de vin
in subgrupa „vinuri si produse pe baza de vin” sunt cuprinse vinurile spumoase, vinurile nespumoase si alte produse pe baza de vin.
Vinul este bautura obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica, completa sau partiala, a strugurilor proaspeti, zdrobiti sau nezdrobiti, ori a mustului de struguri.
Prin vinuri spumoase se itelege vinurile cu continut i dioxid de carbon de origine exogena, care dezvolta i sticlele i care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20SC.
in categoria „vinuri spumoase” se includ vinurile spumante si sampania cu un continut i dioxid de carbon de origine total endogena, obtinute prin fermentarea secundara a vinului apt pentru consum, si care dezvolta i sticlele i care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20SC.
Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent si vinuri de calitate, altele decit cele cuprinse i categoria vinurilor spumoase.
Din punct de vedere al regimului accizelor, i categoria vinurilor nespumoase sunt incluse si vinurile care dezvolta i sticlele i care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20SC.
La „alte produse pe baza de vin”, i itelesul prezentei ordonante, se includ: vermuturile si alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substante aromatizante, cu o concentratie alcoolica de pina la 22% i volum, alte bauturi fermentate din sucuri de fructe si hidromel, precum si amestecuri de bauturi fermentate si bauturi nealcoolice.
Produsele din subgrupa „vinuri si produse pe baza de vin”, cu o concentratie alcoolica de peste 22% i volum, sunt supuse aceluiasi regim de accize ca si bauturile prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1.
d) Berea
Berea este produsul obtinut prin fermentarea alcoolica a mustului preparat din malt, cereale nemaltificate, zahar, hamei, produse din hamei, apa cu adaos de drojdie si preparate enzimatice.
in subgrupa „bere” sunt cuprinse toate sortimentele de bere obtinute potrivit prevederilor mentionate mai sus, precum si sortimentele de bere realizate i amestec cu bauturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentratie alcoolica i volum cuprinsa itre 0,5% si 10%.
Sortimentele de bere cu o concentratie alcoolica de peste 10% i volum, realizate din bere i amestec cu alte bauturi alcoolice, sunt supuse aceluiasi regim de accize ca si bauturile prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1.
Pentru berea produsa de micii producatori independenti, i functie de capacitatea nominala de productie a instalatiilor pe care acestia le detin, se aplica accizele specifice reduse, prevazute la nr. crt. 4.1, 4.2 si 4.3 din anexa nr. 1.
Fiecare agent economic producator de bere are obligatia de a depune la organul fiscal teritorial la care este iregistrat ca platitor de impozite si taxe, pina la data de 15 februarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine.
Beneficiaza de nivelul redus al accizelor numai agentii economici mici producatori, care ideplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt agenti economici producatori de bere care din punct de vedere juridic si economic sunt independenti fata de orice alt agent economic producator de bere, folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt agent economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui agent economic producator de bere.
in situatia i care un agent economic producator de bere isi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati de productie sau extinderea celor existente, acesta va istiinta i scris organul fiscal la care este iregistrat ca platitor de impozite si taxe despre modificarile produse si va calcula si va varsa la bugetul de stat accize i cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, icepind cu luna imediat urmatoare celei i care a avut loc punerea i functiune a noii capacitati de productie.
Art. 4. – (1) Platitorii de accize pentru produsele prevazute la art. 3 sunt agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse.
(2) De asemenea, platitori de accize sunt:
a) agentii economici prevazuti la alin. (1), care cumpara de la producatorii individuali – persoane fizice – produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanta, pentru prelucrare si/sau comercializare;
b) agentii economici, pentru cantitatile de produse supuse accizelor, obtinute din productia proprie sau din import, care sunt:
– acordate ca dividende sau ca plata i natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice;
– consumate pentru reclama si publicitate.
Art. 5. – (1) Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica de baza exprimata i echivalent euro pe hectolitru alcool pur, la care se adauga o acciza procentuala de 1% aplicata asupra pretului cu amanuntul maxim declarat.r
(2) Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1-3.4 si 4 din anexa nr. 1 accizele sunt stabilite i sume fixe exprimate i echivalent euro pe unitatea de masura, astfel:r
a) euro pe hectolitru alcool pur – pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 si 2 din anexa nr. 1;r
b) euro pe hectolitru/1 grad alcoolic – pentru produsele prevazute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 si 4 din anexa nr. 1.r
(3) Baza de impozitare pentru calculul accizelor specifice o reprezinta:r
a) cantitatea de alcool pur continuta – pentru produsele prevazute la nr. crt. 1 si 2 din anexa nr. 1;r
b) cantitatea de bauturi, exprimata i hectolitri, multiplicata cu numarul de grade alcoolice continut – pentru produsele prevazute la nr. crt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 si 4 din anexa nr. 1.r
(4) Sumele fixe care reprezinta accizele specifice datorate pe produse si pe grupe de produse sunt cele stabilite i anexa nr. 1.r
Art. 6. – (1) Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2 si 1.3 din anexa nr. 1 se vor stabili preturi minime pe produse si pe grupe de produse, care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piata interna.r
(2) Pretul minim va cuprinde i mod obligatoriu pretul de productie si acciza specifica aferenta, determinata potrivit prevederilor art. 5.r
(3) Preturile minime vor fi stabilite de comun acord de asociatiile patronale ale producatorilor de bauturi alcoolice legal ifiintate, existente i Rominia, si vor fi consemnate itr-un protocol semnat de reprezentantii acestor asociatii. O copie de pe acest protocol si listele cuprinzind preturile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finantelor si vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, cu minimum 10 zile iainte de data intrarii i vigoare a acestor preturi.r
(4) Produsele sau grupele de produse, inclusiv i vrac, pentru care s-au stabilit preturi minime, nu pot fi comercializate pe piata interna la preturi mai mici decit preturile minime publicate i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.r
(5) Agentii economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat imbuteliat si de produse prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 vor stabili preturi maxime de vinzare cu amanuntul pe produse, preturi pe care le vor notifica printr-o declaratie scrisa directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. Modelul-tip al acestei declaratii este prezentat i anexa nr. 4.r
(6) Declaratia va cuprinde i mod expres data de la care se vor practica preturile maxime si va fi itocmita de fiecare agent economic i cauza i doua exemplare. Un exemplar va fi depus cu minimum 5 zile iainte de data practicarii acestor preturi la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, iar al doilea exemplar cu numarul de iregistrare primit de la organul fiscal teritorial va ramine la agentul economic.r
(7) Agentii economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat imbuteliat si de produse prevazute lar
nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 au obligatia iscrierii i facturile fiscale a preturilor maxime de vinzare cu amanuntul declarate.r
(8) Ori de cite ori se intentioneaza modificarea preturilor minime stabilite, precum si a preturilor maxime de vinzare cu amanuntul declarate, asociatiile patronale ale producatorilor de bauturi alcoolice, agentii economici producatori interni sau importatori, dupa caz, au obligatia sa renotifice sau sa declare integral listele cuprinzind preturile, indiferent daca modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Renotificarea sau redeclararea preturilor, dupa caz, se face i conditiile prevazute la alin. (3), (5) si (6).r
(9) in termen de 15 zile de la notificarea preturilor maxime de vinzare cu amanuntul, organele fiscale teritoriale vor comunica Ministerului Finantelor, Garzii financiare teritoriale si directiilor regionale vamale listele cuprinzind preturile.r
(10) Este interzisa comercializarea alcoolului etilic rafinat imbuteliat si a produselor prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1, de catre orice agent economic autorizat sa comercializeze astfel de produse, la preturi mai mari decit preturile maxime de vinzare cu amanuntul declarate, i vigoare. Preturile de vinzare cu amanuntul nu pot fi mai mici decit preturile minime stabilite pe produse, la care se mai adauga acciza determinata pe baza pretului maxim de vinzare cu amanuntul, plus taxa pe valoarea adaugata aferenta.r
(11) Toti agentii economici autorizati sa comercializeze produse pentru care s-au declarat preturi minime, respectiv preturi maxime, de vinzare cu amanuntul, sunt obligati sa afiseze permanent, i locuri vizibile, lista cuprinzind preturile minime si maxime i vigoare pentru toate produsele pe care le comercializeaza.r
(12) Comercializarea produselor care nu se regasesc i listele cuprinzind preturile maxime de vinzare cu amanuntul declarate de catre agentii economici producatori sau importatori este interzisa.r
(13) Pentru agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de alimentatie publica preturile maxime de vinzare cu amanuntul nu sunt obligatorii.r
Art. 7. – (1) in cazul produselor prevazute la art. 3 provenite din import sau din tara, utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor, agentii economici prelucratori vor deduce pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele platite fie i vama, fie la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime de la agentii economici producatori sau importatori. Principiul deducerii se aplica si i cazul alcoolului brut prelucrat i scopul obtinerii alcoolului etilic rafinat.r
(2) Deducerea se face pe raspunderea agentilor economici i raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv – i limita normelor de consum – pentru obtinerea produselor finite supuse accizelor si livrate i fiecare luna calendaristica. Limitele normelor de consum i functie de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele prevazute i retetele de fabricatie a bauturilor alcoolice i baza carora s-a obtinut licenta de fabricatie.r
(3) Exercitarea dreptului de deducere este conditionata de existenta urmatoarelor documente justificative care atesta provenienta legala a cantitatilor utilizate ca materie prima, dupa cum urmeaza:r
a) i cazul achizitionarii materiei prime direct de pe piata externa: licenta de import, autorizatia de comercializare i calitate de agent economic importator, declaratia vamala de import, factura externa;r
b) i cazul achizitionarii materiei prime direct de la agentii economici producatori interni: o copie de pe autorizatia de comercializare i calitate de producator de alcool, o copie de pe factura fiscala vizata de supraveghetorul fiscal, care sa ateste provenienta alcoolului si i care acciza sa fie evidentiata separat;r
c) i cazul achizitionarii materiei prime direct de la agentii economici importatori: o copie de pe autorizatia de comercializare a furnizorului i calitate de agent economic importator, o copie de pe declaratia vamala de import, factura fiscala care sa ateste provenienta alcoolului, i care acciza sa fie evidentiata separat.r
(4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achizitionate de pe piata interna si utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse prevazute la art. 3, agentii economici vor proceda astfel:r
a) vor evidentia i jurnalul privind cumpararile de materii prime, itocmit conform modelului prezentat i anexa nr. 5, toate intrarile de produse utilizate ca materie prima si accizele aferente acestora;r
b) vor evidentia i jurnalul privind vinzarile de produse finite supuse accizelor, itocmit conform modelului prezentat i anexa nr. 6, toate livrarile de produse si accizele aferente acestora.r
(5) Jurnalul privind cumpararile de materii prime si cel privind vinzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor itocmi pentru fiecare luna calendaristica i parte, i baza documentelor de evidenta operativa.r
(6) Nu se accepta deducerea unor accize aferente materiilor prime i cuantum mai mare decit cel al accizelor aferente produselor finale livrate.r
Art. 8. – (1) Toate livrarile de alcool efectuate de agentii economici producatori interni si importatori, precum si livrarile de bauturi alcoolice efectuate de catre agentii economici producatori interni, importatori si comercianti i sistem angro vor fi facturate i momentul livrarii, utilizindu-se pentru aceasta, i mod obligatoriu, facturi fiscale. Transferurile de produse itre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de isotire a marfii.r
(2) Facturile fiscale si avizele de isotire a marfii au regim special, sunt realizate i conformitate cu prevederile legale si se tiparesc de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”, utilizindu-se hirtii, cerneluri speciale si alte elemente de siguranta. in cazul agentilor economici producatori interni de alcool, facturile fiscale vor fi imprimate i 4 exemplare. Exemplarul 4 va ramine la supraveghetorul fiscal.r
(3) Pe lungimea i diagonala a fiecarui document prevazut la alin. (2) se vor inscriptiona, dupa caz, cuvintele: „Alcool” sau „Bauturi alcoolice”.r
(4) Pe fiecare factura fiscala se va iscrie calitatea agentilor economici, atit a furnizorului, cit si a cumparatorului de alcool si bauturi alcoolice, dupa caz, respectiv de producator, importator, comerciant angro sau en detail.r
(5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala” fiecarei directii generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, i baza solicitarii acestora.r
(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor catre utilizatori se va face direct de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat i anexa nr. 7. Nota de comanda va fi aprobata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de isotire a marfii, i calitate de agent economic autorizat sa comercializeze alcool si bauturi alcoolice, conform prezentei ordonante.r
(7) Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, itocmita conform modelului prezentat i anexa nr. 8.r
(8) Fiecare transport de alcool si de bauturi alcoolice va fi isotit efectiv, i mod obligatoriu, de documentele mentionate mai sus. in lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienta ilicita. Prin isotire efectiva se itelege, i acceptia prezentei ordonante, existenta documentelor de livrare a alcoolului si a bauturilor alcoolice asupra delegatului aflat i mijlocul de transport al acestor produse.r
(9) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de isotire a marfii.r
(10) Agentii economici care comercializeaza bere pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale – cu obligativitatea respectarii prevederilor alin. (3) -, fara a mai utiliza formulare pretiparite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”. Agentii economici i cauza vor solicita directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o plaja de numere.r
SECTIUNEA a III-ar
Accize pentru produsele din tutunr
r
Art. 9. – (1) in grupa „produse din tutun” se includ:r
a) tigaretele;r
b) tigarile si tigarile de foi;r
c) tutunul destinat fumatului;r
d) tutunul de prizat si tutunul de mestecat.r
(2) Tigaretele sunt considerate cilindrii din hirtie speciala, cu sau fara filtru, cu lungimi si diametre diferite, umpluti cu tutun taiat, sosat si/sau aromatizat.r
(3) Tigarile si tigarile de foi sunt considerate, daca sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care contin tutun natural integral si au ivelis exterior din hirtie de tutun natural.r
(4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost taiat sau i alt mod farimitat, batut sau presat i bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala.r
(5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin macinat, de culoare galbena pina la brun, aromata sau nearomata.r
(6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun ichis la culoare, uscat, idulcit cu miere sau cu sirop.r
Art. 10. – (1) Pentru produsele din tutun, platitori de accize sunt agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate care produc sau importa astfel de produse.r
(2) De asemenea, platitori de accize sunt si agentii economici, pentru toate cantitatile de produse supuse accizelor, obtinute din productia proprie sau din import, care sunt:r
a) acordate ca dividende sau ca plata i natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice;r
b) consumate pentru reclama si publicitate.r
Art. 11. – (1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica, stabilita i echivalent euro pe 1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuala aplicata asupra preturilor maxime de vinzare cu amanuntul declarate.r
2) Cuantumul accizei specifice si cel al accizei procentuale sunt prevazute i anexa nr. 1.r
(3) Preturile maxime de vinzare cu amanuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producator intern sau importator si vor fi notificate Ministerului Finantelor.r
(4) inregistrarea de catre Ministerul Finantelor a preturilor astfel stabilite se va face pe baza declaratiei scrise a fiecarui agent economic i cauza, modelul-tip al acesteia fiind prezentat i anexa nr. 9.r
(5) Declaratia se va itocmi de agentul economic i cauza, i doua exemplare, dintre care un exemplar va fi depus la Ministerul Finantelor, iar al doilea exemplar, cu numarul de iregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va ramine la agentul economic.r
(6) Declaratia va cuprinde i mod expres data de la care se vor practica preturile maxime si va fi depusa la Ministerul Finantelor cu minimum 2 zile iainte de data practicarii acestor preturi.r
(7) Cu minimum 24 de ore iainte de data efectiva a intrarii i vigoare lista cuprinzind preturile maxime de vinzare cu amanuntul declarate, cu numarul de iregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va fi publicata prin grija agentului economic producator sau importator, i doua cotidiene de mare tiraj.r
r
r
(8) Ori de cite ori se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vinzare cu amanuntul declarate, agentii economici producatori interni sau importatori au obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie si cu respectarea termenelor prevazute la alin. (6) si (7).r
(9) Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vinzare cu amanuntul Ministerul Finantelor va transmite copii de pe acestea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Garzii financiare centrale si Directiei Generale a Vamilor.r
(10) Este interzisa comercializarea tigaretelor de catre orice agent economic autorizat sa comercializeze astfel de produse, la preturi mai mari decit preturile maxime de vinzare cu amanuntul i vigoare.r
(11) Agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete sunt obligati sa afiseze permanent, i locuri vizibile, lista cuprinzind preturile maxime de vinzare cu amanuntul i vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializeaza.r
(12) Comercializarea sortimentelor de tigarete ce nu se regasesc i listele cuprinzind preturile maxime de vinzare cu amanuntul declarate si date publicitatii de agentii economici producatori sau importatori este interzisa.r
(13) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, i proprietatea privata a statului se predau cu titlu gratuit producatorilor interni de tigarete, astfel:r
a) sortimentele care se regasesc i nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau acestora cu titlu definitiv;r
b) sortimentele care nu se regasesc i nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau i custodie, de organele care au procedat la confiscare, agentilor economici producatori interni a caror cota de piata este peste 5%. Repartizarea fiecarui lot de produse din tutun confiscate catre agentii economici producatori interni se face proportional cu acesta. Situatia privind cotele de piata se comunica de Ministerul Finantelor trimestrial tuturor directiilor finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Fiecare agent economic producator intern are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea i custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.r
(14) Predarea cantitatilor de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atit de reprezentantii organului care a procedat la confiscarea produselor, cit si de reprezentantii agentului economic producator intern care le preia.r
(15) Distrugerea se va efectua – i baza aprobarii date de Ministerul Finantelor – la cererea agentului economic si i prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.r
Art. 12. – Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la tigarete, atit pentru produsele din productia interna, cit si pentru produsele din import, o constituie pretul maxim de vinzare cu amanuntul declarat.r
Art. 13. – (1) Pentru produsele din tutun, altele decit tigaretele, se datoreaza bugetului de stat accize specifice, stabilite i echivalent euro pe unitatea de masura, prevazute i anexa nr. 1.r
(2) Pentru tutunul provenit din productia interna sau din import, utilizat i exclusivitate ca materie prima pentru obtinerea pe cale industriala de produse din tutun, accizele se datoreaza si se calculeaza o singura data, respectiv la data efectuarii livrarii produselor finite rezultate din prelucrare.r
(3) Utilizarea tutunului ca materie prima pentru obtinerea pe cale industriala a produselor din tutun va fi justificata prin:r
a) licenta de fabricatie si licenta de atestare a dreptului de marcare, i cazul agentilor economici producatori interni de produse din tutun;r
b) contracte icheiate direct itre agentii economici producatori interni sau importatori de tutun cu agentii economici producatori interni de produse din tutun.r
Art. 14. – (1) Toate livrarile de produse din tutun efectuate atit de agentii economici producatori interni si importatori, cit si de ceilalti agenti economici care comercializeaza astfel de produse vor fi efectuate pe baza de factura fiscala. Transferurile de produse din tutun itre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de isotire a marfii, conform prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 831/1997.r
(2) Trecerea marfurilor agentului economic furnizor i mijloace de transport auto, i vederea distribuirii marfurilor respective catre comerciantii en detail, reprezinta un transfer itre gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind isotitorul transportului.r
(3) Modelul facturii fiscale utilizate de catre agentii economici producatori interni si importatori de tigarete este prezentat i anexa nr. 10. Agentii economici producatori interni si importatori de tigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, i conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pentru formularele cu regim special, fara a mai utiliza formularele pretiparite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”. Agentii economici i cauza vor solicita direct Regiei Autonome „Imprimeria Nationala” o plaja de serii si de numere specifice acestor facturi.r
(4) Agentii economici care comercializeaza tigarete, altii decit agentii economici producatori interni si importatori, vor utiliza la facturare formularele speciale prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 831/1997.r
(5) Agentii economici care comercializeaza produse din tutun, altele decit tigaretele, vor utiliza, de asemenea, la facturare formularele speciale prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 831/1997.r
(6) Pe fiecare factura fiscala se va iscrie calitatea agentilor economici, atit a furnizorului, cit si a cumparatorului de produse din tutun, respectiv de producator intern, importator, comerciant angro sau en detail.r
(7) Fiecare transport de produse din tutun, cu exceptia transferurilor de produse din tutun itre gestiuni efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi isotit efectiv, i mod obligatoriu, de factura fiscala. in lipsa acesteia se considera ca marfa are provenienta ilicita. Prin isotire efectiva se itelege, i acceptia prezentei ordonante, existenta documentului de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat i mijlocul de transport.r
(8) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentului de isotire a marfii.r
r
SECTIUNEA a IV-ar
Accize pentru produsele petrolierer
r
Art. 15. – (1) Din grupa produselor petroliere se datoreaza accize pentru:r
a) carburanti auto:r
– benzine;r
– benzine fara plumb;r
– motorine;r
b) benzine de prima distilare de DAV, de cocsare si de piroliza, i cazul i care acestea nu sunt livrate altor rafinarii pentru procesare;r
c) combustibili tip „M” si tip „P”;r
d) uleiuri pentru motoare auto;r
e) aditivi preparati pentru benzine;r
f) vaseline;r
g) parafine.r
Art. 16. – Platitori de accize pentru produsele petroliere sunt agentii economici producatori sau importatori de astfel de produse.r
Art. 17. – Pentru produsele petroliere accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite i echivalent euro/tona de produs si sunt prevazute i anexa nr. 1.r
r
SECTIUNEA a V-ar
Accize pentru alte produse si grupe de produser
r
Art. 18. – Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele si grupele de produse prevazute i anexa nr. 2.r
Art. 19. – (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute i anexa nr. 2 sunt agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care produc, importa si comercializeaza astfel de produse.r
(2) Se datoreaza accize si pentru cantitatile de produse importate sau obtinute din productia proprie, care sunt:r
a) acordate ca dividende sau ca plata i natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice;r
b) consumate pentru reclama si publicitate.r
(3) Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc i tara bunuri de natura celor prevazute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.r
Art. 20. – Agentii economici care comercializeaza bunuri de natura celor prevazute la anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligati sa retina si sa vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonante, cu exceptia bunurilor prevazute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.r
Art. 21. – Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data, prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute i anexa nr. 2, asupra bazei de impozitare, care reprezinta:r
a) pentru produsele din productia interna – preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul producatorului, care nu poate fi mai mic decit suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectiv;r
b) pentru produsele din import – valoarea i vama, stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz;r
c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neiregistrate ca agenti economici, dar comercializate prin agenti economici – contravaloarea ce se cuvine deponentului;r
d) pentru bunurile amanetate de persoanele fizice si devenite proprietatea caselor de amanet – contravaloarea icasata de casele de amanet la vinzarea bunurilor respective, mai putin accizele.r
Art. 22. – Pentru cafea, cafea cu ilocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe stabilite i echivalent euro pe unitatea de masura, prevazute i anexa nrr
Art. 23. – (1) Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obtinuta prin prajirea cafelei verzi se deduc, pe baza de documente justificative, accizele platite fie i vama, fie la achizitionarea cafelei verzi direct de la agentii economici importatori.r
(2) Principiile deducerii accizelor se aplica si i cazul sortimentelor de cafea obtinute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturala, pentru care au fost platite accize, cu alti ilocuitori de cafea.r
(3) Din accizele datorate bugetului de stat pentru sortimentele de cafea cu ilocuitori se deduc, pe baza de documente justificative, accizele platite cu ocazia achizitionarii cafelei introduse i prelucrare.r
(4) Deducerea accizelor aferente materiei prime se face pe raspunderea agentilor economici i raport cu cantitatea utilizata pentru obtinerea produsului finit care se livreaza i fiecare luna calendaristica. Limita scazamintului maxim admis la prajire este de 20%.r
(5) Exercitarea dreptului de deducere este conditionata de existenta urmatoarelor documente justificative care atesta provenienta legala a cantitatilor utilizate ca materie prima, dupa cum urmeaza:r
a) i cazul achizitionarii materiei prime direct de pe piata externa: licenta de import, autorizatia de comercializare i calitate de agent economic importator, declaratia vamala de import, factura externa;r
b) i cazul achizitionarii materiei prime direct de la agentii economici importatori: o copie de pe autorizatia de comercializare detinuta de furnizor, i calitate de agent economic importator; o copie de pe declaratia vamala de import, contractul icheiat itre producatorul de cafea prajita si furnizorul de cafea verde; factura fiscala care sa ateste provenienta materiei prime, i care sa fie evidentiata separat acciza.r
(6) in cazul producatorilor de sortimente de cafea obtinute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturala cu alti ilocuitori de cafea, exercitarea dreptului de deducere este conditionata de existenta copiei de pe autorizatia de comercializare detinuta de furnizor, i calitate de agent economic producator de cafea, si a facturii speciale care sa ateste provenienta materiei prime si i care acciza sa fie evidentiata separat.r
(7) Pentru determinarea accizelor datorate bugetului de stat se va proceda astfel:r
a) se vor evidentia distinct i jurnalul privind cumpararile de materii prime, itocmit conform modelului prezentat i anexa nr. 11, toate cantitatile de cafea cumparate i vederea prelucrarii;r
b) se vor evidentia distinct i jurnalul privind vinzarile de produse finite supuse accizelor, itocmit conform modelului prezentat i anexa nr. 12, toate cantitatile de cafea rezultate din prelucrare si livrate lunar.r
(8) Jurnalul privind cumpararile de materii prime si cel privind vinzarile de produse finite supuse accizelor vor fi itocmite pentru fiecare luna calendaristica i baza documentelor de evidenta operativa.r
Art. 24. – (1) Toate livrarile de cafea, cafea cu ilocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, efectuate de agentii economici producatori interni, importatori si comercianti i sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate i momentul livrarii, utilizindu-se pentru aceasta facturi fiscale special tiparite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”. Transferurile de produse itre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de isotire a marfii.r
(2) Facturile fiscale si avizele de isotire a marfii vor avea regim special, fiind realizate i conformitate cu prevederile legale, si vor fi tiparite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”, utilizindu-se hirtii, cerneluri speciale si alte elemente de siguranta.r
(3) Pe lungimea i diagonala a fiecarui document prevazut mai sus se va inscriptiona cuvintul „Cafea”.r
(4) Pe fiecare factura fiscala se va iscrie calitatea agentilor economici, atit a furnizorului, cit si a cumparatorului de sortimente de cafea supuse autorizarii, respectiv de producator, importator, comerciant angro sau en detail.r
(5) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala” fiecarei directii generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, i baza solicitarii acestora.r
(6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea lor catre utilizator se va face direct de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, contra cost, pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat i anexa nr. 7. Nota de comanda va fi aprobata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii de facturi fiscale si de avize de isotire a marfii, i calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonante, sa comercializeze cafea.r
(7) Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, itocmita conform modelului prezentat i anexa nr. 8.r
(8) Fiecare transport de cafea, cafea cu ilocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, va fi isotit efectiv, i mod obligatoriu, de documentele mentionate mai sus. in lipsa acestor documente se considera ca marfa are provenienta ilicita. Prin isotire efectiva se itelege, i acceptia prezentei ordonante, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat i mijlocul de transport.r
(9) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de isotire a marfii.r
r
SECTIUNEA a VI-ar
Scutirir
r
Art. 25. – Sunt scutite de la plata accizelor:r
a) produsele exportate direct sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision;r
b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri i regim duty-free;r
c) produsele i regim de tranzit si produsele i regim de import temporar. Pentru produsele importate temporar scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai dupa icheierea regimului vamal acordat;r
d) bunurile din import provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate de guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate institutiilor de ivatamint si de cultura, ministerelor si altor organe ale administratiei publice;r
e) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada i care au acest regim;r
f) alcoolul etilic rafinat utilizat i productia de alcool sanitar numai pentru cantitatile de alcool sanitar livrate direct unitatilor sanitare si farmaciilor;r
g) alcoolul etilic rafinat utilizat i productia de medicamente si de otet alimentar;r
h) alcoolul etilic rafinat utilizat i scop medical i spitale si i farmacii;r
i) combustibili tip „M” si tip „P” utilizati pentru consumul casnic.r
Art. 26. – Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. b), f), g) si i) scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor platite la achizitionarea acestora, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate i prezenta ordonanta.r
r
SECTIUNEA a VII-ar
Momentul datorarii accizelorr
r
Art. 27. – Momentul datorarii accizelor il constituie:r
a) data efectuarii livrarii – pentru produsele din productia interna;r
b) data efectuarii livrarii bauturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic rafinat utilizat ca materie prima la obtinerea acestora – i cazul unitatilor care detin atit sectii de producere a alcoolului etilic rafinat, cit si sectii de producere a bauturilor alcoolice;r
c) data iregistrarii declaratiei vamale de import – pentru importatori;r
d) data cumpararii – pentru agentii economici achizitori;r
e) data vinzarii bunurilor – pentru produsele prevazute la art. 21 lit. c) si d).r
r
SECTIUNEA a VIII-ar
Regimul de supravegherer
r
Sistemul de supraveghere fiscala a productiei de alcoolr
r
Art. 28. – (1) Pentru iregistrarea anuala a tuturor producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale, precum si a capacitatilor de productie ale acestora se instituie urmatoarele masuri:r
a) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor identifica – i raza lor de activitate – toti agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situatiile centralizatoare vor fi itocmite potrivit modelului prezentat i anexa nr. 13 si vor fi transmise Ministerului Finantelor – Directia impozite indirecte si Garda financiara – pina la data de 1 martie a fiecarui an;r
b) agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi itocmite conform modelului prezentat i anexa nr. 14 si vor fi depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pina la data de 1 martie a fiecarui an;r
c) agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale sau persoane fizice autorizate -, detinatori de cazane sau de alte instalatii de producere a bauturilor alcoolice naturale distilate din prune si din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, itocmite conform modelului prezentat i anexa nr. 15, vor fi depuse pina la data de 1 martie a fiecarui an la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.r
(2) Listele itocmite conform prevederilor lit. b) si c) se vor centraliza de fiecare directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelelor prezentate i anexele nr. 16 si 17, si vor fi transmise Ministerului Finantelor – Directia impozite indirecte si Garda financiara – pina la data de 15 mai a fiecarui an. Realitatea datelor iscrise i listele de inventariere mentionate mai sus va fi verificata semestrial de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.r
(3) Modificarea capacitatilor de productie initial declarate se va comunica, i termen de 30 de zile de la producerea acesteia, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.r
(4) Realizarea unor noi capacitati de productie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum si de bauturi alcoolice naturale va fi comunicata i scris, i termen de 30 de zile de la producerea acesteia, organului fiscal teritorial, pentru a fi luata i evidenta centralizata a producatorilor de alcool si de bauturi alcoolice naturale.r
(5) Trimestrial, pina la finele primei luni a trimestrului urmator, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor, i raport cu modificarile intervenite i cursul trimestrului.r
(6) Regimul de supraveghere fiscala se aplica tuturor agentilor economici producatori de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar si de alcool de sinteza.r
(7) Pentru fiecare agent economic producator de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti i continuare supraveghetori fiscali. Acestia vor supraveghea intrarile zilnice de materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, iregistrarea i contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Receptia cantitativa a materiei prime se va face cu mijloace de masurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurata pe tot parcursul procesului de productie.r
(8) in cazul i care pentru producerea alcoolului se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie vor fi itocmite i 3 exemplare, pe formulare care vor purta, i mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente ramine la agentul economic care a achizitionat materia prima, exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va pastra de catre supraveghetorul fiscal si un exemplar al documentelor de receptie a materiei prime achizitionate de la agentii economici – persoane juridice sau persoane fizice autorizate.r
(9) in vederea iregistrarii corecte a itregii productii de alcool obtinute, fiecare agent economic producator de alcool este obligat sa se doteze cu mijloace de masurare, denumite i continuare contoare, avizate de Biroul Romin de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii de alcool, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool. Mijloacele de masurare si masuratorile efectuate cu acestea se supun, i mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii.r
(10) Obligatia dotarii cu astfel de contoare revine tuturor producatorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic si alcool de sinteza. Producatorii sunt obligati sa efectueze, pe cheltuiala lor, atit instalarea, cit si utilizarea normala a acestor contoare.r
(11) Contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente alcoolului tehnic.r
(12) Agentii economici producatori de alcool sunt obligati sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Romin de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele i care se depoziteaza alcoolul, indiferent de natura acestuia.r
(13) Pe itregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pina la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii.r
(14) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si de rafinare trebuie imbinate i asa fel icit sa poata fi sigilate cu plumb. Sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si vor purta i mod obligatoriu isemnele acestor directii, iar sigilarea si desigilarea se vor face de catre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel icit sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sa fie mentinute intacte.r
(15) Sigiliile mentionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementarilor specifice stabilite de Biroul Romin de Metrologie Legala.r
(16) Supraveghetorii fiscali au obligatia sa verifice:r
a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului;r
b) iregistrarea corecta a intrarilor de materii prime;r
c) iscrierea corecta a alcoolului obtinut i rapoartele zilnice de productie si i documentele de transfer-predare catre sectiile de prelucrare sau catre depozitele de produse finite, i concordanta cu iregistrarile mijloacelor de masurare;r
d) concordanta dintre consumul energetic lunar si productia de alcool obtinuta;r
e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar si tehnic, iscrise i evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse;r
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre sectiile de prelucrare a alcoolului;r
g) realitatea livrarilor de alcool, indiferent de natura acestuia, catre beneficiari, prin confruntarea cantitatilor eliberate din magazie cu cele iscrise i documentele fiscale speciale;r
h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic rafinat;r
i) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool;r
j) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a decontului de accize;r
k) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul de stat.r
(17) in vederea certificarii realitatii tuturor operatiunilor reflectate i documentele aferente productiei de alcool, indiferent de natura acestuia, icepind de la intrarea materiei prime pina la livrarea alcoolului catre sectiile de prelucrare sau catre terti, toate documentele itocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat.r
(18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligatia de a aplica sigiliile si de a iregistra itr-un registru special toate cererile agentilor economici de desigilare a instalatiilor.r
(19) Supraveghetorul fiscal sesizeaza directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, i legatura cu nedotarea producatorilor de alcool cu contoare, i vederea aplicarii masurilor legale ce se impun.r
(20) Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai i baza unei solicitari scrise din partea producatorului de alcool sau i situatii de avarie.r
(21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin 3 zile iainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal itocmeste un proces-verbal de desigilare. in procesul-verbal se vor consemna data desigilarii si cantitatea de alcool – i litri si i grade – iregistrata de contoare la momentul desigilarii, precum si stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare si din recipiente.r
(22) Se interzice producatorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal. in cazul i care sigiliul este deteriorat accidental sau i caz de avarie, producatorul trebuie sa solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei si consecintele acestora.r
(23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca la solicitarea producatorului sa se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei.r
(24) Daca producatorul constata un incident sau o disfunctie i functionarea unui contor, acesta trebuie sa faca imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, declaratie care va fi consemnata itr-un registru special destinat acestui scop, procedindu-se imediat la remedierea defectiunii. Totodata producatorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Romin de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, i vederea desigilarii mijloacelor de masurare, repunerii lor i stare de functionare si resigilarii.r
(25) Contoarele defecte pot fi ilocuite cu alte contoare identice de rezerva, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea, itr-un proces-verbal de ilocuire, a indicilor de la care se reia activitatea.r
(26) Daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se suspenda activitatea de productie a alcoolului. Instalatiile respective vor fi sigilate.r
(27) Suspendarea se face i baza unui proces-verbal de suspendare, icheiat de catre supraveghetorul fiscal i prezenta agentului economic i cauza.r
(28) in procesul-verbal icheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat itreruperea activitatii si data itreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data si indicii iregistrati de contoare i momentul suspendarii activitatii.r
(29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, dupa caz, se depune la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, i termen de 24 de ore de la icheierea acestuia.r
(30) Reluarea activitatii dupa desigilarea instalatiilor respective se va face i baza unei declaratii de remediere a defectiunii, itocmita de agentul economic si vizata de supraveghetorul fiscal, isotita de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea, cu sigilarea itregului flux tehnologic.r
r
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcoolr
si de bauturi alcoolice i vracr
r
Art. 29 – (1) Pentru supravegherea si iregistrarea cantitatilor importate de alcool si de bauturi alcoolice i vrac, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor elibera licente de import, i conformitate cu prevederile Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor i aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare.r
(2) in cazul alcoolului i vrac, indiferent de natura acestuia, precum si al bauturilor alcoolice i vrac, la intrarea i tara, organele vamale de frontiera, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna si recipient un sigiliu special din plumb, cu isemnele autoritatii vamale, desigilarea fiind interzisa pina la destinatia finala a acestora.r
(3) in momentul efectuarii operatiunii de vamuire se va preleva i mod obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, i scopul verificarii autenticitatii datelor iscrise i documentele isotitoare, respectiv factura si certificatele de analize fizico-chimice.r
(4) Prelevarea probei se face de catre delegatul laboratorului agreat de Directia Generala a Vamilor sa efectueze expertize i vederea identificarii marfurilor.r
(5) Prelevarea probei se face i prezenta autoritatii vamale, a delegatului permanent i vama din partea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si a importatorului. Daca importatorul depune o declaratie ca nu este interesat sa participe la prelevare, operatiunea respectiva se poate face i lipsa acestuia.r
(6) Operatiunea de prelevare a probelor se efectueaza i conformitate cu normele rominesti i vigoare privind esantionarea, analiza si inspectia unui lot de produse de catre delegatul laboratorului agreat.r
(7) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritatii vamale, iar al treilea importatorului.r
(8) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de catre autoritatea vamala.r
(9) Transmiterea esantioanelor prelevate catre laboratoare se efectueaza prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.r
(10) Operatiunea de prelevare se icheie prin itocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat i anexa nr. 18.r
(11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de catre laboratorul agreat i certificate de expertiza.r
(12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agentilor economici importatori si are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a cantitatilor reale comparativ cu cele iscrise i documentele isotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate si a calitatii produsului.r
(13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupa caz:r
a) pe loc, i cazul produselor fara continut de zahar;r
b) i maximum 3 zile de la prelevarea probei, i cazul produselor cu continut de zahar.r
(14) Termenul obligatoriu de pastrare a esantioanelor este de un an.r
(15) Prevederile alin. (3) se aplica si cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice i vrac, aduse i regim de import temporar.r
(16) Cantitatile de alcool si de bauturi alcoolice i vrac provenite din import vor fi sigilate de catre organul vamal de frontiera si i situatia i care marfa este tranzitata catre o vama de interior i vederea efectuarii operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilata, impreuna cu documentul de isotire a marfii, eliberat de autoritatea vamala de frontiera, conform modelului prezentat i anexa nr. 19, prin care se mentioneaza cantitatea de alcool importata, are liber de circulatie pina la punctul vamal unde au loc operatiunea vamala de import si prelevarea de probe conform prevederilor alin. (3).r
(17) in toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisa este de § 0,3 grade volum.r
(18) Desigilarea cantitatilor de alcool si de bauturi alcoolice i vrac provenite din import, ajunse la destinatia finala, se va face i prezenta unui reprezentant al autoritatii fiscale, desemnat la solicitarea scrisa a importatorilor.r
(19) Importatorul are obligatia sa evidentieze itr-un registru special, conform modelului prezentat i anexa nr. 20, vizat de reprezentantul autoritatii fiscale i a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, toate cantitatile de alcool i vrac – i litri si i grade, pe tip de alcool si pe destinatii ale acestuia.r
(20) Importatorii de alcool i vrac, indiferent de natura acestuia, precum si cei de bauturi alcoolice i vrac vor fi obligati sa mentioneze i facturile de livrare a acestor produse numarul si data licentei de import, numarul avizului sanitar pe care il poseda, precum si datele de identitate ale persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea marfii.r
(21) Lunar, pina la data de 25 a lunii urmatoare, Directia Generala a Vamilor va comunica Ministerului Finantelor – Garda financiara situatia privind importurile de alcool i vrac, indiferent de natura acestuia, si bauturile alcoolice i vrac, din care sa rezulte denumirea agentilor economici importatori, datele de identificare ale acestora si cantitatile importate.r
r
Dispozitii comune de supraveghere, aplicate productieir
si importului de alcoolr
r
Art. 30. – (1) Lunar, producatorii interni si importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteza, alcool sanitar si de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie care va cuprinde informatii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, si anume: denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar, valoarea totala, conform modelului prezentat i anexa nr. 21.r
(2) Organele fiscale vor efectua semestrial atit la agentii economici importatori si producatori interni de astfel de produse, cit si la beneficiarii acestora verificarea realitatii datelor iscrise i situatiile prezentate. Se vor urmari cu precadere destinatia data acestor tipuri de alcool de catre agentii economici cumparatori si identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinatiei initiale a alcoolului.r
Art. 31. – (1) Producatorii si importatorii vor putea livra alcool etilic rafinat i vrac, i vederea prelucrarii lui i bauturi alcoolice sau pentru imbuteliere, numai agentilor economici posesori de licenta pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeasi obligatie revine si producatorilor si importatorilor de bauturi alcoolice i vrac. in acest scop fiecare copie de pe facturile de vinzare va fi isotita de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare a agentilor economici beneficiari.r
(2) Agentii economici producatori si importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor si altor agenti economici utilizatori de alcool i scop tehnologic, altul decit productia de bauturi alcoolice.r
r
Sistemul de supraveghere a productiei de berer
r
Art. 32. – (1) in vederea iregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare agent economic producator este obligat:r
a) sa iregistreze productia de bere la finele procesului tehnologic de imbuteliere a berii prin aparatura specifica de masurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare si sa iscrie aceste date i rapoartele de productie si gestionare, cu specificarea capacitatii ambalajelor si a cantitatii de bere exprimate i litri;r
b) sa determine concentratia alcoolica a berii, conform standardelor i vigoare privind determinarea concentratiei alcoolice a berii, elaborate de Institutul Romin de Standardizare.r
(2) Toate livrarile de bere din productia interna vor fi isotite de certificate de calitate care sa contina si datele de identificare a standardului dupa care a fost fabricat sortimentul livrat.r
(3) La verificarea realitatii concentratiei alcoolice iscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate i reteaua comerciala abaterea admisa este de ą 0,5 grade alcoolice fata de concentratia prevazuta i standarde pentru fiecare sortiment de bere.r
r
Sistemul de supraveghere a bauturilor alcoolice naturaler
r
Art. 33. – (1) Pentru controlul cantitatilor de bauturi alcoolice naturale, pe perioada de nefunctionare cazanele sau celelalte instalatii de fabricatie, detinute de persoane juridice si de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de catre organele fiscale teritoriale.r
(2) in momentul primirii materiei prime i vederea distilarii detinatorii de astfel de instalatii vor solicita i scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si capacitatile reale de distilare vor fi consemnate itr-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si pastrat la producator.r
(3) Desigilarea va fi solicitata i conditiile i care agentul economic detinator de astfel de instalatii are i stoc materie prima pentru utilizarea capacitatilor de productie pentru minimum 5 zile.r
(4) in vederea opririi instalatiilor, producatorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora.r
(5) Daca nu se procedeaza la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii i momentul opririi acestora, se considera ca productia a continuat pe toata perioada scursa de la desigilare.r
(6) Momentul sigilarii va fi mentionat, de asemenea, i registrul prevazut la alin. (2).r
r
SECTIUNEA a IX-ar
Regimul de autorizare a agentilor economici care realizeazar
venituri din vinzarile de alcool, bauturi alcoolice, produser
din tutun si de cafear
r
Art. 34. – (1) Agentii economici – producatori interni, importatori, comercianti i sistem angro si en detail, care realizeaza venituri din vinzarile de alcool brut, alcool etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu ilocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai i baza autorizatiei de comercializare emise de:r
a) Ministerul Finantelor, i cazul alcoolului brut si al alcoolului etilic rafinat;r
b) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, i cazul bauturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei.r
(2) Autorizatia se emite cu percepere de taxe si este valabila pe itreaga perioada de desfasurare a activitatilor prevazute la alin. (1), i cazul i care prezenta ordonanta nu preve