In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
Art. 1. – (1) Agentii economici producatori de bunuri materiale destinate comercializarii, persoane juridice romane, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, isi pot desfasura activitatea numai in baza permisului de operare.
(2) Permisul de operare este documentul care atesta ca agentul economic este capabil sa desfasoare activitati de productie in domeniul respectiv, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Art. 2. – (1) Permisul de operare se acorda, la cererea scrisa a agentilor economici, de catre ministerul de resort pentru fiecare capacitate de productie care realizeaza bunuri materiale destinate comercializarii.
(2) In cazul in care agentul economic detine mai multe capacitati de productie cu acelasi profil de fabricatie i se va acorda un singur permis de operare in care se va specifica numarul capacitatilor in functiune.
Art. 3. – (1) Permisul de operare se acorda la punerea in functiune a fiecarei capacitati de productie si este valabil o perioada de cel mult 5 ani de la data acordarii; la cererea scrisa a agentului economic permisul de operare se poate prelungi pe perioade determinate.
(2) Modificarea conditiilor tehnice si tehnologice care au stat la baza acordarii permisului de operare obliga agentul economic sa solicite un nou permis in termen de 90 de zile de la data modificarii.
(3) Agentii economici in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt obligati ca in termen de maximum 90 de zile sa solicite in scris permisele de operare, iar acestea sa fie emise in cel mult 24 de luni de la data aparitiei in Monitorul Oficial al Romaniei al prezentei ordonante.
Art. 4. – Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor de operare, precum si termenele de obtinere a acestora se vor stabili prin Regulamentul privind acordarea permisului de operare, care se va aproba prin ordin al ministrului de resort in termen de maximum 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 5. – (1) Taxa de obtinere a permisului de operare se stabileste la nivelul unei cote de 0,2% din valoarea investitiei, actualizata cu rata inflatiei.
(2) Taxa de prelungire a permisului de operare se stabileste la nivelul unei cote de 0,1% din valoarea investitiei, actualizata in functie de rata inflatiei.
(3) Sumele incasate se constituie in Fondul pentru reforma economica care va fi gestionat de Agentia Romana de Dezvoltare. Normele de gestionare a Fondului pentru reforma economica se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 6. – (1) Functionarea oricarei capacitati de productie fara permis de operare valabil constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 50.000.000 lei.
(2) Dispozitiile alin. (1) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
Art. 7. – Lipsa permisului de operare se constata de personalul specializat, imputernicit de ministrul ministerului de resort.
Art. 8. – Eliberarea permisului de operare nu exclude obtinerea celorlalte avize, autorizatii si acorduri prevazute de lege.
Art. 9. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.