Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei,
vazand Referatul de aprobare nr. 118.531/2001, intocmit de Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, si Referatul de aprobare nr. DB.4.195/2001, intocmit de Directia generala de promovare a sanatatii si sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei,
avand in vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile ulterioare,
emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele cu privire la natura, continutul si etichetarea extractelor de cafea si cicoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara si prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala de promovare a sanatatii si sanatate publica si prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

NORME
cu privire la natura, continutul si etichetarea extractelor de cafea si cicoare
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezentele norme se refera la conditiile privind natura, continutul si etichetarea extractelor de cafea si cicoare.
Art. 2. – Produsele mentionate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in aceste norme.

CAPITOLUL II
Definitii, continut si caracteristici

Art. 3. – In sensul prezentelor norme, extractele de cafea si cicoare trebuie sa corespunda denumirilor, definitiilor si caracteristicilor prezentate la art. 5 si 6.
Art. 4. – Denumirile produselor enumerate la art. 5 si 6 se aplica numai produselor mentionate si definite in acestea.
Art. 5. – (1) Extract de cafea, extract de cafea solubila, cafea solubila sau cafea instant reprezinta produsul concentrat obtinut prin extractie din boabe de cafea prajita, utilizandu-se ca mediu de extractie numai apa.
(2) Nu este permisa adaugarea unui acid sau a unei baze in procesul de hidroliza.
(3) Extractul de cafea contine numai constituentii aromatici si solubili ai cafelei, cu exceptia substantelor insolubile si a uleiurilor insolubile derivand din cafea, care din punct de vedere tehnic nu pot fi indepartate.
(4) Continutul de cafea pe baza de substanta uscata se incadreaza in urmatoarele limite si caracteristici:
a) extract de cafea uscata minimum 95% din greutate;
b) extract de cafea pasta 70%-85% din greutate;
c) extract lichid de cafea 15%-55% din greutate;
d) extractul de cafea sub forma lichida poate contine zaharuri comestibile, caramelizate sau necaramelizate in procent de maximum 12% din greutate;
e) extractul de cafea sub forma solida sau sub forma de pasta nu trebuie sa contina alte substante in afara celor derivate din extractul de cafea.
Art. 6. – (1) Extractul de cicoare, cicoarea solubila sau cicoarea instant reprezinta produsul concentrat obtinut prin extractia de cicoare prajita, utilizandu-se ca mediu de extractie numai apa.
(2) Nu este permisa adaugarea unui acid sau a unei baze in procesul de hidroliza.
(3) Prin cicoare se intelege radacinile de Cichorium Intybus L., curatate corespunzator pentru a fi uscate si prajite; nu este permisa utilizarea acestor radacini la producerea de cicoare „Witloof” destinata prepararii bauturilor.
(4) Continutul de cicoare pe baza de substanta uscata se incadreaza in urmatoarele limite:
a) extract de cicoare uscata minimum 95% din greutate;
b) extract de cicoare sub forma de pasta 70%-85% din greutate;
c) extract de cicoare sub forma lichida 25%-55% din greutate;
d) extractul de cicoare sub forma lichida poate contine zaharuri comestibile, caramelizate sau necaramelizate, in procent de maximum 35% din greutate;
e) extractul de cicoare sub forma solida sau de pasta poate contine maximum 1% din greutate substante ce nu deriva din cicoare.
Art. 7. – Denumirile la care se face referire la art. 5 si 6 sunt suplimentate, dupa caz, cu urmatorii termeni:
1. „pasta” sau „sub forma de pasta”;
2. „lichid” sau „sub forma lichida”;
3. „concentrat” in urmatoarele situatii:
a) pentru produsele definite la art. 5 alin. (4) lit. c), daca continutul de cafea pe baza de substanta uscata reprezinta mai mult de 25% din greutate;
b) pentru produsele definite la art. 6 alin. (4) lit. c), daca continutul de cicoare pe baza de substanta uscata reprezinta mai mult de 45% din greutate.

CAPITOLUL III
Etichetare

Art. 8. – Pentru produsele definite la art. 5 alin. (1), daca continutul de cofeina anhidra nu depaseste 0,3% din greutatea continutului de cafea pe baza de substanta uscata, pe eticheta se va inscrie termenul „decofeinizata” in acelasi camp vizual cu descrierea comerciala.
Art. 9. – Pentru produsele definite la art. 5 alin. (4) lit. c) si la art. 6 alin. (4) lit. c), pe eticheta se va inscrie termenul „cu…”, „conservat cu…” sau „cu adaos de…” ori „prajita cu…”, urmat de denumirea tipului de zahar utilizat; aceasta informatie trebuie sa fie in acelasi camp vizual cu descrierea comerciala.
Art. 10. – Pentru produsele definite al art. 5 alin. (4) lit. b) si c) eticheta trebuie sa indice continutul minim de cafea pe baza de substanta uscata, exprimat in procente in raport cu greutatea produsului finit.
Art. 11. – Pentru produsele definite la art. 6 alin. (4) lit. b) si c) eticheta trebuie sa indice continutul minim de cicoare pe baza de substanta uscata, exprimat in procente in raport cu greutatea produsului finit.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 12. – Prezentele norme nu se aplica produsului „cafea prajita solubila”.
Art. 13. – Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 1999/4/1999