Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE,
in temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba tarifele medii de achizitie a energiei electrice de catre Societatea Comerciala „Electrica” – S.A. de la Societatea Comerciala „Hidroelectrica” – S.A., Societatea Comerciala „Termoelectrica” – S.A. si Societatea Nationala „Nuclearelectrica” – S.A., precum si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro de catre Societatea Comerciala „Opcom” – S.A., cuprinse in anexa la prezentul ordin.
Art. 2. – Societatea Comerciala „Hidroelectrica” – S.A. si Societatea Comerciala „Termoelectrica” – S.A. vor aplica tarifele aprobate in cadrul contractelor de portofoliu incheiate conform reglementarilor in vigoare.
Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 2/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 9 august 2000.
Art. 4. – Prezentul ordin intra in vigoare o data cu aplicarea tarifelor la consumatorii finali, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 6/2001.
Art. 5. – Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici nominalizati in anexa vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.