In conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) si ale art. 13 alin. 2 coroborat cu art. 14 lit. e) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

Art. 1. – La data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare.
Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. – Departamentul autorizare-reglementare si Secretariatul general vor asigura aducerea la A