Având în vedere propunerile formulate de către Institutul Național de Sănătate  Publică,   luând în considerare evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de  20.11.2020,  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și  completările ulterioare,  în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,  privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic  şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind  Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și  art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi  componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru  care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta. 

Art.2 – Se abrogă alin. 2 al art. 3 din Hotărârea CNSU nr. 54 din 12.11.2020, persoanelor care sosesc din Danemarca în România, fiindu-le aplicabile toate excepțiile de  la măsura carantinării prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de  Urgență nr. 36, cu modificările și completările ulterioare

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte  administrative ale conducătorilor acestora.

Întregul document poate fi vizualizat aici.

Lista țărilor și a zonelor cu risc ridicat

 • Muntenegru
 • Polinezia Franceză
 • Andorra
 • Luxemburg
 • Austria
 • San Marino
 • Elveția
 • Georgia
 • Liechtenstein
 • Slovenia
 • Cehia
 • Polonia
 • Guam
 • Croația
 • Italia
 • Franța
 • Portugalia
 • Armenia
 • Lituania
 • Iordania
 • Macedonia de Nord
 • Ungaria
 • Bulgaria
 • Serbia
 • Statele Unite ale Americii
 • Bosnia și Herțegovina
 • Danemarca

Pentru a vedea rata de incidență pentru fiecare zonă sau țară menționată anterior, puteți da click aici.