Conform proiectului de Hotărâre, principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt organizarea procedurilor de atribuire centralizate în condiţii de eficienţă economică şi socială şi cu respectarea legii şi a bunelor practici în materie, independenţa în exercitarea atribuţiilor, transparenţa activităţii în domeniul său de activitate şi întărirea autorităţii instituţiei. 

ONAC are obligaţia de a realiza, menţine, dezvolta şi actualiza permanent o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea utilizatorilor şi a publicului. 

Instituţia va achiziţiona în numele utilizatorilor şi pentru aceştia produse şi servicii în sistem centralizat în domeniul IT, medicamente şi produse farmaceutice, mobilier, autoturisme, combustibili pentru parcul auto şi birotică. 

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a pus în dezbatere publică şi un pachet de simplificare a legilor privind achiziţiile publice. 

Principalele modificări de simplificare a legislaţiei din domeniu vizează remedierea mai multor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului naţional de achiziţii publice, respectiv întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor şi în desemnarea câştigătorilor, numărul foarte mare de contestaţii, lipsa consistenţei şi a trasabilităţii deciziilor Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene, opiniile diferite emise de diversele entităţi ale sistemului, blocajele administrative generate de legislaţia conexă şi alocarea neunitară de resurse. 

‘Proiectele de acte normative de înfiinţare a Unităţii de Achiziţii Centralizate la nivelul administraţiei centrale au fost elaborate în colaborare cu experţii Băncii Europene de Investiţii în baza acordului de asistenţă tehnică semnat cu autorităţile române în 2016. Modificările legislative propuse au fost agreate cu reprezentanţii Comisiei Europene, care şi-au exprimat sprijinul pentru implementarea şi simplificarea directivelor europene. Mai mult, în cadrul întrevederii cu doamna Elżbieta Bieńkowska, comisarul european pentru Piaţa Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a susţinut realizarea măsurilor cuprinse în programul de guvernare 2017-2020 legate de modificarea şi simplificarea legislaţiei privind achiziţiile publice’, informează MFP, într-un comunicat de presă. 

Potrivit acestuia, obiectivul principal pentru acest an al autorităţilor române este centralizarea achiziţiilor publice din administraţia publică centrală şi simplificarea legislaţiei în domeniu.

AGERPRES