Ambrozia sau Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă. Ea atinge între 50 și 100 de centimetri înălțime, uneori chiar mai mult la maturitate. Are o rădăcină pivotantă foarte dezvoltată, ce poate ajunge până la 1,2 – 1,5 metri în lungime.

Întreaga plantă este păroasă. Tulpina este puternic ramificată, având un aspect de tufă și un diametru mare la bază. Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lobate, iar pețiolurile prezintă aripi de culoare griverde argintie, care trec de la partea superioară spre cea inferioară. Florile, care conțin polen, se dezvoltă în inflorescențe situate în vârful ramurilor și au o formă alungită și compactă, asemănătoare unui spic.

Planta care se înmulțește extrem de rapid și care trebuie eliminată

Polenizarea are loc prin intermediul vântului, cu ajutorul căruia grăunciorii de polen sunt răspândiți. Ambrozia atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie, și se întinde până la sfârșitul lui octombrie.

Planta se înmulțește extrem de mult. Semințele, răspândite de vânt, germinează primăvara, iar plantele cresc împreună cu majoritatea buruienilor. Ele sunt apoi depășite de ambrozia, care devine dominantă până la jumătatea lunii iulie, când dezvoltă învelișul floral.

ambrozie, planta
Ambrozia/SURSA FOTO: Facebook/Directia de Sanatate Publica Gorj

Ambrozia este rezistentă la secetă și arșiță

Ambrozia este rezistentă la secetă și arșiță. Ea poate fi întâlnită și răspândită în diverse locuri. Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă. Se întâmplă, în special, de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe malurile apelor curgătoare și ale lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor și pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute. De asemenea, poate fi găsită în grădini și parcuri neglijate. Ea se mai află pe șantierele de construcții și în zonele unde s-a depozitat pământ excavat. Se poate găsi și în culturile de cereale și de floarea-soarelui, unde poate provoca pagube semnificative.

Perioada de polenizare a ambroziei începe de obicei la mijlocul lunii iulie și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt pe distanțe foarte mari, în special în verile secetoase.

Autoritățile locale sunt responsabile cu identificarea terenurilor infestate

Autoritățile locale sunt responsabile cu identificarea terenurilor infestate cu ambrozie și a proprietarilor acestora. Aceste verificări se efectuează anual. Terenurile identificate ca fiind infestate trebuie tratate înainte de data de 30 iunie a fiecărui an.

Distrugerea ambroziei este responsabilitatea tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri. Sunt vizați și administratorii de drumuri publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole. Trebuie să fie în alertă și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de infestare.

Distrugerea plantei trebuie făcută până la data de 30 iunie

Aceștia trebuie să distrugă ambrozia între răsărire și apariția primelor inflorescențe. Mai exact, până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare, tratamentele trebuie repetate pe întreaga perioadă a anului.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018, actualizată, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul.

Somație către români ca să respecte legea

Acest control poate fi efectuat de personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Verificarea îndeplinirii obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale se realizează de către specialiști desemnați de Instituția Prefectului.

Autoritățile administrației publice locale vor transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare. Această somație va conține informații cu privire la obligațiile acestora și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.

Sancțiuni dure pentru proprietarii care nu respectă legea

Sancțiunile aplicabile pentru proprietarii, deținătorii, administratorii și beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile legale sunt următoarele:

  • Persoanele fizice care nu au aplicat măsuri de combatere după primirea unui avertisment sunt sancționate cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei.
  • Persoanele juridice care nu au aplicat măsuri de combatere după primirea unui avertisment sunt sancționate cu amendă cuprinsă între 10.000 lei și 20.000 lei.

Aceste sancțiuni se aplică în urma celui de-al doilea control, care are loc în perioada 16 iulie – 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii ambroziei nici după primirea avertismentului.