Reprezentanţii AOAR apreciază că demersul civic activ în stradă, prin care se solicită o schimbare profundă a societăţii româneşti, reprezintă şi pentru mediul de afaceri din România 'un moment important, cu semnificaţii profunde'. Aceştia apreciază că prioritatea zero a viitorului Guvern, dar şi a tuturor persoanelor competente din societatea civilă, din asociaţii, patronate sau sindicate, este aceea de a contribui cu expertiză şi argumente bine fundamentate, rezultate inclusiv din experienţa organizaţională proprie sau din bune practici ale unor ţări membre UE, la conturarea acestui proiect, astfel încât obiectivele şi politicile publice ce vor fi adoptate să aibă un suport social şi al mediului de afaceri cât mai larg. 

Potrivit AOAR, mediul de afaceri, ca şi întreaga societate au nevoie de a cunoaşte şi accepta viitoare strategii guvernamentale, cel puţin în domeniile energie şi mediu, în condiţiile existenţei a numeroase ameninţări şi oportunităţi, regionale sau globale. 

'AOAR cere să se adopte decizii clare, transparente şi în interes naţional în ceea ce priveşte identificarea, explorarea, exploatarea, inclusiv prelucrarea cât mai avansată a resurselor naturale de care beneficiază Romania, fiind evident că ţara noastră nu mai poate continua procesul de dezindustrializare şi de reducere a gradului de prelucrare a unor resurse naturale tot mai puţine şi mai valoroase. În aceeaşi măsură, nu se poate continua cu menţinerea modelului economic în care resursele naturale ale României să fie trimise spre prelucrare în alte ţări UE, activitatea economică din România limitându-se la extragerea, prelucrarea primară şi transportul acestora în alte ţări', se menţionează în comunicat. 

Reprezentanţii oamenilor de afaceri cred că 'a venit momentul informatizării totale a relaţiei dintre instituţii ale statului şi contribuabili', ca o condiţie de creştere a eficienţei semnificative a unor funcţionari publici profesionalizaţi, capabili să verifice respectarea legii şi conformarea procedurală prin utilizarea raţională a unor resurse. 

Oamenii de afaceri susţin că modelul Estoniei ar trebui să fie o provocare asumată, atât de decidenţii politici, cât şi de specialiştii din diverse sectoare ale administraţiei centrale sau locale. 
'Asigurarea transparenţei în toate sectoarele de activitate va creşte gradul de încredere în funcţionarea eficientă a instituţiilor publice, a mediului economic, a societăţii în ansamblu', se mai spune în comunicat. 

De asemenea, AOAR consideră că punerea în discuţie a descentralizării deciziilor legate de dezvoltarea socio-economică locală trebuie să devină o prioritate în responsabilizarea administraţiilor locale şi regionale, 'pentru crearea unui mediu de afaceri mai transparent, mai prietenos şi mai capabil' de a genera venituri în creştere, pe baza cărora să poată fi asigurate, într-un mod cât mai transparent şi autonom, acele servicii publice prioritare pentru fiecare comunitate. 

'O răspundere considerabil mărită trebuie să revină autorităţilor locale în atragerea şi utilizarea judicioasă a fondurilor UE, ca sprijin esenţial în realizarea corectă, la timp şi la standarde de calitate a proiectelor propuse şi asumate de administraţia locală', se precizează în comunicat.

Sursa: Agerpres