privind autorizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, membrii acestuia fiind SSIF-urile si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. Pe langa acesti membri, mai pot fi actionari ai Fondului operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de CNVM. Acest fond va compensa, in limita unui plafon maxim, care va ajunge, gradual, la 20.000 euro/investitor pana in anul 2012, creantele investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor. Compensatia acordata de Fond, in cazul in care un membru nu mai poate sa-si onoreze obligatiile, se va aplica creantelor investitorului asupra aceluiasi membru, indiferent de numarul de conturi deschise. Functionarea Fondului este aproximativ aceeasi cu Fondul de garantare a depozitelor bancare.Termenul dat de CNVM pentru infiintarea acestuia este de trei luni, pana in prima parte a lunii ianuarie 2005. Utilitatea Fondului nu poate fi pusa la indoiala, piata de capital fiind un domeniu foarte dinamic, si investitorii, stiind ca au garantate, in limita unui anumit plafon, sumele de bani sau instrumentele financiare depuse la intermediari, vor fi mai activi pe piata. Ciprian Ene, purtatorul de cuvant al CNVM, ne-a declarat ca „au existat cu siguranta cazuri, in istoria recenta a pietei de capital, in care Fondul de compensare a investitorilor ar fi fost chemat sa-si indeplineasca menirea, daca ar fi existat. Insa pentru a putea da exemple concrete in acest sens, ar fi necesara o analiza caz cu caz, cel putin a situatiei intermediarilor a caror autorizatie a fost retrasa de CNVM”.Sursele de finantare ale Fondului vor fi, printre altele, contributia initiala a membrilor, contributiile anuale, venituri din investirea resurselor Fondului, donatii, sponsorizari, asistenta financiara. Contributia initiala a fiecarui intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare in numele clientilor, precum si a fiecarei societati de administrare a investitiilor care are in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii reprezinta cel putin echivalentul in lei a 1.000 de euro, dupa care actionarii Fondului vor trebui sa contribuie anual cu o cota procentuala din fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate de investitori sau valoarea instrumentelor financiare calculata la valoarea de piata la un anumit moment dat.Avand in vedere ca, pentru anumiti intermediari, sumele cu care trebuie sa contribuie sunt mari, Bursa de Valori Bucuresti intentioneaza sa ajute la constituirea Fondului. Marius Plugaru, membru in Comitetul Bursei si director general al Ieba Trust, ne-a declarat: „BVB intentioneaza sa participe ca actionar la formarea acestui fond. Avand in vedere ca BVB dispune de niste bani, care pana la urma sunt ai intermediarilor, automat o parte dintre aceste sume pot fi alocate pentru Fondul de compensare, astfel incat intermediarii sa nu se decapitalizeze”.

Unde poate fondul sa plaseze resursele financiare
· Pana la 31.12.2004, resursele financiare aflate la dispozitia Fondului pot fi investite numai in titluri de stat sau in alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat.
· De la 01.01.2005, in afara instrumentelor financiare de mai sus, resursele financiare aflate la dispozitia fondului pot fi plasate si in alte active cu risc scazut, cum ar fi obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale cu respectarea principiului dispersiei riscului si maxim 25% din volumul resurselor disponibile in depozite la termen la institutii de credit.
· Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, resursele financiare aflate la dispozitia Fondului mai pot fi plasate si in titluri de stat si alte active cu risc scazut emise de statele membre, titluri emise de bancile centrale ale acestora si titluri emise de trezoreria SUA.