Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a întocmit un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea ”Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare, precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare”. Potrivit proiectului de act normativ, ce urmează să fie adoptat de Executiv, începând din acest an, toți agricultorii ale căror terenuri sunt ”afectate” de sistemele de îmbunătățiri funciare și irigații vor plăti o taxă, în funcție de suprafața în cauză, precum și de complexitatea și de valoarea lucrărilor care au fost sau vor fi executate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare(ANIF).

Plata se va efectua în fiecare an, până la data de 31 martie. Dacă sumele sunt mai mari de 500 de lei, se pot plăti în mai multe tranșe. Pentru întârzieri la plată se aplică penalități, conform legislaţiei fiscale.

Este vorba de patru taxe  distincte

Potrivit prevedrilor actului normativ, ”beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora, după caz, sunt obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare un tarif de îmbunătăţiri funciare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) administrarea amenajărilor de irigaţii;

b) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei;

d) administrarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de combaterea eroziunii solului.

Cuantumul tarifului se calculează de ANIF şi se plăteşte distinct, pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări.

Sumele mari datorate de beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pot fi achitate şi în maxim 4 tranşe anuale, astfel:
 

a) sumele datorate de beneficiarii existenţi la începutul anului, al căror cuantum este egal sau sub valoarea de 500 lei/an/beneficiar, se vor datora într-o singură tranşă anuală, cu scadenţa la primul termen de plată din cursul anului următor;

b) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 500,01 lei şi 1.000 lei/an/beneficiar, se vor datora în două tranşe anuale egale;

c) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum este între 1.000,01 lei şi 1.500 lei/an/beneficiar, se vor datora în trei tranşe anuale egale;

d) sumele datorate de beneficiari, al căror cuantum se situează peste valoarea de 1.500,01 lei/an/beneficiar, se vor datora în patru tranşe anuale egale.

 Cine nu plătește, nu mai primește subvenții

La art. 23, se prevede că celor care nu achită tariful li se vor opri sumele respective din cuantumul subvențiilor pe care urmează să le primască pentru anul respectiv. Tariful de îmbunătăţiri funciare va fi încasat prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului- ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în temeiul căruia se vor încheia, la nivel local, protocoale între Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin structurile teritoriale ale acesteia şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat terenul pentru care se datorează tariful de îmbunătăţiri funciare.

Descarcă aici proiectul de act normativ