Metrorex a publicat anunţul de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pe site-ul www.e-licitatie.ro. pentru sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului inclusiv echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi sistemul de informare dinamică – Magistrala 5. Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei
Anunțul se referă la intenţia Metrorex de a demara procedura de licitaţie deschisă, ce are ca obiect contractarea furnizării echipamentelor, proiectare şi executare a lucrărilor aferente punerii în funcţiune a sistemului de siguranţă şi automatizare a traficului.
Totodată, contractul va include şi echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi a sistemului de informare dinamică a călătorilor.
Valoarea estimată a contractului ce urmează să facă obiectul procedurii de atribuire, este de 143.748.193 Lei fără TVA. Criteriul de atribuire a contractului este „preţul cel mai scăzut”.

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit este asigurată din bugetul de stat, credit extern BEI şi fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.