Acest tip de instrument este utilizat atât de Comisia Europeană, cât şi de alte autorităţi.

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie sectorială pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau a altor garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM, fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Domeniul se află în subordinea Ministerului Justiţiei.

Aceste servicii se adresează tuturor creditorilor sau persoanelor de pe teritoriul României, ce solicită efectuarea unei astfel de operaţiuni.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege. Pentru înscrierea în Registru a avizelor de înscriere accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii acestora putând efectua înscrieri.

„Piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă/alte garanţii mobiliare are un grad de concentrare foarte ridicat, determinat de existența unui lider care deține o cotă de piaţă de aproximativ 80%. În acelaşi timp, deşi legislaţia a fost modificată recent (la sfârşitul anului trecut) acest domeniu rămâne caracterizat de o intervenţie semnficativă a statului prin stabilirea unor criterii de autorizare şi a tarifelor practicate”, arată autoritatea de concurenţă într-un comunicat.

Astfel, ancheta sectorială urmăreşte să analizeze modalitatea de funcţionare a pieţei şi comportamentele specifice şi să identifice eventualele disfuncționalități, dar şi acele măsuri necesare funcţionării în parametrii normali din punct de vedere concurenţial.