Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, contractul acord-cadru prevede servicii de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic privind Zonele Construite Protejate, respectiv Parc Carol I, în suprafață de 41 de hectare, Parc Cismigiu, în suprafață de 14 hectare și Parc Herăstrău, în suprafață de 187 de hectare, aflate în administrarea ALPAB.
Durata contractului este de 24 de luni, iar valoarea estimată, fără TVA, între 827.729  și  2.920.600  milioane lei, bani de la bugetul local.
Se va organiza licitație deschisă, criteriile de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 16 ianuarie 2018, iar data limită de evaluare a ofertelor este 16 februarie 2018.