Comparativ cu luna iulie 2014, în luna iulie 2015 la punctele de frontieră s-au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini cu 13,3 % cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 14,8 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2015 au însumat 1281,3 mii, în creştere cu  24,8% faţă de cele din  luna iulie  2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iulie 2015  79,8%, în timp ce turiştii străini au reprezentat  20,2 % , ponderi  apropiate de cele din  luna  iulie  2014.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,4% din total turişti străini), iar din aceştia 86,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2015 au însumat 3606,4 mii, în creştere cu 20,8% faţă de cele din luna iulie  2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iulie 2015  85,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 14,5%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 73,7 % din total turişti străini), iar din aceştia  83,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna iulie 2015 a fost de  3,0 zile la turiştii români şi 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna  iulie 2015 a fost de  38,8 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 4,1 puncte procentuale faţă de luna iulie  2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna iulie 2015 s-au înregistrat la hoteluri (48,6%), vile turistice (32,1%), tabere de elevi şi preşcolari (31,4%), popasuri turistice (31,0%), hosteluri (29,6%) şi sate de vacanţă (29,0%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iulie 2015 de 1143,2 mii, în  creştere cu  13,3% faţă de luna iulie 2014. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (92,6%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 55,3% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (28,6%), Bulgaria (24,1%), Polonia (11,7%), Germania (7,9%), Italia (4,9%) şi Austria (3,8 %) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iulie 2015 de 1363,1 mii, în creştere cu 14,8% comparativ cu luna iulie 2014. Mijloacele de  transport  rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 81,0 % din numărul total de plecări.

Comparaţie cu anul trecut

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-31.07.2015 au însumat 5308,9 mii, în creştere cu 16,9% faţă de cele din perioada 1.01-31.07.2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01-31.07.2015  76,7%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 23,3% , ponderi  apropiate de cele din perioada 1.01-31.07.2014 .

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,8% din total turişti străini), iar din aceştia 85,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-31.07.2015 au însumat 12273,2 mii, în creştere cu 16,2% faţă de cele din perioada 1.01-31.07.2014.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01-31.07.2015 79,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 20,1%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (72,8% din total turişti străini), iar din aceştia  83,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1.01-31.07.2015 a fost de 2,4 zile la turiştii români şi 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01-31.07.2015  a fost de  26,8 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 2,8 puncte procentuale faţă de 1.01-31.07.2014.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01-31.07.2015 s-au înregistrat la hoteluri (33,6%), spaţii de cazare pe nave (22,6%), vile turistice (20,0%), hosteluri (19,6%).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare *) au provenit din Germania (142,1 mii), Italia (115,8 mii), Israel (114,7 mii), Franţa (76,8 mii), S.U.A. (72,9 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01-31.07.2015 de 5077,7 mii, în  creştere cu 10,8% faţă de perioada 1.01-31.07.2014. Majoritatea  vizitatorilor străini provine din ţări situate în  Europa (92,8%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 57,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (31,9%), Bulgaria (26,9%), Germania (8,3%), Polonia (6,7%) , Italia (6,0%) şi Austria (3,5%) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01-31.07.2015 de 7598,9 mii, în creştere cu 11,7% comparativ cu perioada 1.01-31.07.2014.  Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 78,3% din numărul total de plecări.