Ponderea beneficiarilor de stimulent în totalul beneficiarilor care au putut opta între indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulent a crescut de la 16,2% în trimestrul I 2013 la 19,4% în trimestrul I 2014.

În primele trei luni din 2014 au primit un stimulent pentru creşterea copilului 33.925 persoane îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, care au realizat venituri de natură profesională. Dintre aceştia, 14 persoane ale căror drepturi la indemnizaţia de creştere a copilului sau stimulent au fost deschise anterior datei de 1 ianuarie 2011 (în conformitate cu O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului) au beneficiat de un stimulent lunar în cuantum de 100 lei/lună, perioadă în care dreptul acestora la indemnizaţia pentru creşterea copilului a fost suspendat.

Persoanele ale căror drepturi au fost deschise ulterior datei de 1 ianuarie 2011, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, au beneficiat de un stimulent de inserţie în cuantum de 500 lei/lună, şi anume 33.911 persoane.

Cei mai mulţi beneficiari de stimulent s-au aflat în municipiul Bucureşti (7.291). Peste 1.000 beneficiari locuiau în judeţele Braşov (1.150), Cluj (1.170), Timiş (1.219), Prahova (1.255), Constanţa (1.300), Iaşi (1.368) şi Argeş (1.539).