Proiectul de Ordonanță prevede extinderea ariei de aplicabilitate a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și asupra produselor de protecție a plantelor, prin includerea unei taxe de 2% din valoarea de achiziţie a preparatelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici. Proiectul face totuși o excepţie notabilă, și aceasta se referă la preparatele utilizate pentru fertilizare.

Un aspect asupra căruia dorim sa atragem atenţia este faptul că în cazul preparatelor, și implicit al produselor de protecție a plantelor fabricate în ţară apare fenomenul de dublă taxare. Substanţa activă clasificată ca fiind periculoasă pentru mediu este taxată cu 2% la furnizorul de materii prime, iar în momentul în care intră în componența preparatelor devine din nou obiect de taxare, prin taxa de 2% propusă a fi aplicată la valoarea preparatelor, dacă acestea sunt clasificate ca fiind periculoase pentru mediu.

Produsele de protecție a plantelor păstrează culturile în siguranță față de boli și dăunători, având o contribuție semnificativă în asigurarea securităţii hranei. Introducerea noii taxe va duce la creșterea costurilor de producție pentru utilizatorii finali – fermierii, și, implicit, la scăderea competitivității sectorului agricol pe piețele europene. Fermierii români alocă inputurilor sume semnificativ mai mici în comparație cu cei din alte țări europene. Prin urmare, o creștere a costurilor de producție nu poate duce decât la o scădere a disponibilității agricultorilor de a-și majora investiţiile în tehnologii mai performante. Din această perspectivă, AIPROM consideră că exceptarea produselor de protecție a plantelor în textul de lege amintit este cel puţin la fel de justificată pentru agricultori ca și exceptarea fertilizanților.

Exceptarea  produselor de protecție a plantelor este justificată și de scopul pentru care sunt utilizate: de protecţie a plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare și de prevenire a dezvoltării unor asemenea organisme, precum și de influenţare a proceselor de dezvoltare ale plantelor. Produsele de protecție a plantelor sunt fundamentale pentru o agricultură eficientă și durabilă, contribuind la producerea unei cantități necesare de hrană, accesibilă și de înaltă calitate.  În plus, acestea sunt supuse unui proces amplu de autorizare, pe parcursul căruia se efectuează studii de comportare în mediu şi de ecotoxicologie riguroase, care atestă faptul că, utilizate corespunzător și conform recomandărilor de pe etichetă, produsele sunt sigure pentru mediul înconjurător și pentru utilizatori.

Impunerea unei taxe suplimentare de 2% pentru produsele de protecţie a plantelor dezavantajează în mod semnificativ agricultorii, ducând la scăderea profitului acestora. Este posibil ca fermierii mici fără putere financiară să fie chiar mai afectați decât cei mari, iar prin adoptarea unor măsuri de această natură există riscul ca fermierii să se reorienteze către alte domenii de activitate.  

AIPROM a înaintat în data de 24 iulie 2015 un set de opinii către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca răspuns la dezbaterea publică a Proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005, deschisă pe  data de 16 iulie 2015.