'Proiectul are ca scop realizarea Autostrăzii Comarnic – Braşov, respectiv sector Comarnic – Predeal, km 115+300 – km 146+800 şi sector Predeal – Cristian, km 146+800 – km 162 + 300 + reabilitare DN 73B, în vederea asigurării infrastructurii de bază necesară cererii de transport în creştere, asigurând un grad ridicat de siguranţă a traficului rutier', precizează CNADNR.

Scopul proiectului îl reprezintă reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului rutier şi reducerea numărului de accidente. De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea confortului în timpul călătoriei, gestionând în acelaşi timp reducerea emisiilor de poluanţi şi impactul negativ asupra mediului, prin creşterea fluenţei, atât a traficului de tranzit, deviat pe autostrăzi, cât şi a traficului rămas în zona urbană, precum şi de a reduce poluarea sonoră în zona localităţilor urbane adiacente pe DN1.

Totodată, proiectul va deservi în condiţii bune traficul de tranzit internaţional de mărfuri şi persoane de pe teritoriul României.

Durata contractului este de 12 luni de la data de începere a contractului, respectiv şase luni pentru revizuirea studiului de fezabilitate şi şase luni asistenţa acordată beneficiarului.

CNADNR precizează că în data de 30 iulie 2015 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a emis acceptul de publicare al anunţului de participare numărul 161692, urmând ca acesta să fie publicat în SEAP în data de 31 iulie 2015.

Termenul limită de depunere al ofertelor este 15 septembrie 2015, ora 10,00, iar data deschiderii ofertelor este 15 septembrie 2015, ora 12,00. AGERPRES