„Economia Europei este din nou în creştere. Cu peste 236 de milioane de persoane încadrate în muncă, ocuparea forţei de muncă în UE a atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. În ceea ce priveşte şomajul, acesta se află în continuă scădere. Ar trebui să valorificăm la maximum această dinamică economică pozitivă, astfel încât să putem pune în practică, pentru cetăţeni, drepturile noi şi mai eficace stabilite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale: condiţii de muncă echitabile, un acces egal la piaţa forţei de muncă şi o protecţie socială decentă. A sosit momentul să ne asigurăm că toţi cetăţenii şi lucrătorii pot beneficia de aceste evoluţii pozitive de pe piaţa forţei de muncă”, a declarat Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă. 

În comparaţie cu anul precedent, ocuparea forţei de muncă din UE a crescut cu 1,7%, ceea ce corespunde unui număr suplimentar de patru milioane de persoane încadrate în muncă, dintre care 2,7 milioane în zona euro. Locurile de muncă permanente şi cu normă întreagă sunt principalii factori care au contribuit la această creştere. 

Între cel de-al treilea trimestru din 2016 şi cel de-al treilea trimestru din 2017, numărul angajaţilor cu contracte permanente a crescut cu 2,8 milioane, ceea ce reprezintă o creştere de trei ori mai mare decât creşterea numărului de angajaţi cu contracte temporare (900.000). Numărul de lucrători cu normă întreagă a crescut cu aproximativ trei milioane, până la 181 de milioane, în timp ce numărul de lucrători cu fracţiune de normă a crescut cu aproximativ 300.000, până la 42,7 milioane. 

Rata ocupării în UE în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani a crescut în mod constant în ultimii trei ani, ajungând la 72,3% în cel de-al treilea trimestru al anului 2017, respectiv cel mai ridicat nivel atins vreodată. Cu toate acestea, rămân în continuare disparităţi semnificative între statele membre. Ratele naţionale de ocupare a forţei de muncă au variat între 58% în Grecia şi 82% în Suedia. 

Raportul arată, de asemenea, că rata şomajului din UE se apropie într-un ritm constant de nivelurile înregistrate înainte de criză. Numărul persoanelor aflate în şomaj a scăzut cu aproximativ 8,6 milioane de la valoarea sa maximă înregistrată în aprilie 2013 şi s-a menţinut sub 18 milioane în decembrie 2017, acesta reprezentând cel mai scăzut nivel al său începând din noiembrie 2008. 

Potrivit buletinului trimestrial, şi alte cifre referitoare la piaţa muncii confirmă îmbunătăţirea stării de sănătate a economiei UE. 

Productivitatea muncii din UE a crescut cu 0,8% faţă de cel de-al treilea trimestru al anului 2016. De departe cea mai puternică creştere a fost înregistrată în Letonia, Lituania, Polonia şi România (cel puţin 3% de la un an la altul). 

Situaţia financiară a gospodăriilor din UE a continuat să se îmbunătăţească, înregistrând o rată de creştere de aproximativ 1,5% de la un an la altul, aceasta fiind determinată în principal de creşterea veniturilor din muncă. Aproape toate statele membre au continuat să înregistreze o creştere a veniturilor gospodăriilor în cursul anului până în prima jumătate a anului 2017. Cu toate acestea, în mai multe ţări, şi anume Croaţia, Grecia, Italia, Portugalia şi Spania, precum şi în Ţările de Jos, venitul brut disponibil al gospodăriilor s-a situat în continuare sub nivelul din 2008. 

Cererea de forţă de muncă şi deficitele de forţă de muncă au continuat să crească. Rata globală a joburilor vacante din UE a ajuns la 2% în cel de-al treilea trimestru al anului 2017. Rata locurilor de muncă vacante a fost mai ridicată în sectorul serviciilor decât în cel al industriei şi al construcţiilor. Deficitele de forţă de muncă au crescut, iar activitatea de recrutare s-a redresat (creştere de 3,7% într-un an, până în cel de-al doilea trimestru al anului 2017). Ratele de eliberare a unui job au scăzut cu mult sub nivelurile din perioada anterioară crizei, în timp ce redresarea ratei de angajare a înregistrat o accelerare în cursul ultimelor trimestre şi s-a apropiat de nivelul înregistrat înainte de criză. 

AGERPRES