Moldovenii vor trebui să declare criptomonedele pe care le dețin

Așadar, într-un comunicat de presă trimis de ANI, este notat faptul că subiecții declarării vor trebui să declare banii cheltuiți pentru vacanțe, școli sau servicii medicale.

Potrivit prevederilor propuse la consultări, subiecții vor mai trebui să declare și banii cheltuiți pentru servicii turistice, bilete de avion, servicii recreaționale, servicii locative, comunale, necomunale, cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația bunurilor mobile și imobile, achitarea studiilor preșcolare/școlare/liceale/universitare/postuniversitare, achitarea chiriei bunurilor mobile/imobile și achitarea serviciilor de transport.

Prevederi pentru reglementarea criptomonedelor

De asemenea, una dintre prevederi se referă la declararea criptovalutei. Așadar, subiecții vor trebui să declare ”bunuri virtuale – active financiare nebancare electronice, aplicaţii şi alte produse virtuale derivate ale tehnologiilor informaţionale, inclusiv monede digitale, criptomonede, criptovalută, care sunt stocate (depozitate), găzduite electronic şi efectiv disponibile pe platforme on-line securizate şi înregistrate în spaţiul virtual al reţelei globale de internet”.

La secţiunea servicii procurate se va indica „serviciul/serviciile (de acelaşi tip) procurate în perioada declarării de subiectul declarării şi membrii de familie, concubin/concubină, în ţară şi în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie”.

Membrii familiei trebuie să ofere declarații privind averea

Printre amendamente numără şi reglementarea conform căreia „membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea, veniturile şi interesele personale pe care le deţin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepţia cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile Legii cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informaţii este restricţionată prin lege”.

Potrivit comunicatului de presă trimis de Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) din Republica Moldova termenul limită de prezentare a recomandărilor este de până la data de 15.12.2021 inclusiv.