"Contribuabilii care în prezent îşi achită sumele datorate cu titlu de TVA către Bugetul de Stat vor fi astfel avantajaţi prin eliminarea sau reducerea semnificativă a concurenţei neloiale din partea celorlalţi contribuabili care nu îşi plătesc obligaţiile şi datoriile către stat şi utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri, fiind astfel într-o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi contribuabili care au un comportament fiscal corect. Astfel, ca urmare a aplicării acestui mecanism se va realiza de fapt o aducere pe picior de egalitate a contribuabililor prin eliminarea concurenţei neloiale şi a avantajelor obţinute de unii dintre aceştia prin folosirea incorectă a sumelor provenind din TVA", a spus Mişa. 

Acesta a menţionat că proiectul nu vizează majorări de impozite şi taxe, nu stabileşte modificarea condiţiilor, termenelor şi procedurilor referitoare la obligaţiile de raportare. 

"Prin aplicarea mecanismului plăţilor defalcate de TVA vor fi stopate fraudele pe care astăzi unii agenţi economici le realizează prin utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, având în vedere că TVA nu reprezintă un venit al persoanei impozabile şi ar trebui să aibă doar destinaţia de a acoperi TVA datorat furnizorilor sau prestatorilor, după caz, şi TVA de plată către Bugetul de stat", a afirmat Mişa. 

Potrivit sursei citate, volumul total al arieratelor nerecuperabile reprezentând TVA înregistrat pentru contribuabili aflaţi în procedura de insolvenţă, respectiv 7.239 de contribuabili aflaţi în insolvenţă, 1.513 de contribuabili aflaţi în reorganizare şi 20.968 contribuabili aflaţi în faliment la data de 30 septembrie 2017, suma totalizând 7,1 miliarde de lei. Din această sumă, 5,94 miliarde de lei reprezintă volumul arieratelor TVA aparţinând unor contribuabili care nu au active şi a căror creanţe înscrise la masa credală sunt pentru 3.779 de contribuabili aflaţi în insolvenţă de 1,95 de miliarde de lei, pentru 737 aflaţi în procedură de reorganizare 0,27 miliarde de lei, iar pentru 12.809 aflaţi în procedură de faliment – 3,72 miliarde de lei. 

Ministrul a precizat că prin recuperarea arieratelor reprezentând TVA aferent contribuabililor în insolvenţă se au în vedere sumele de 7,1 miliarde de lei, dar şi 0,26 miliarde de lei TVA din arieratele incerte aparţinând contribuabililor aflaţi în perioada premergătoare declarării stării de insolvenţă, rezultând un total de 7,36 miliarde de lei. 

AGERPRES