"Observ că munca dumneavoastră nu este folosită la utilitatea maximă de cei care ar trebui să o utilizeze, de decidenţii politici. Dumneavoastră daţi datele. Aceste date ar trebui să fie fundamentul pe care se iau măsurile economice, nu ar trebui nici într-un caz folosite pentru manipularea populaţiei sau pentru elemente politicianiste sau electorale. E mare păcat că acest patrimoniu al întregii ţări, acest tezaur de muncă pe care dumneavoastră îl conduceţi în fiecare zi nu este luat în seamă. Dumneavoastră daţi o cifră care arată că există o creştere economică, iar pe această creştere economică, în loc să se brodeze o politică economică de dezvoltare, se brodează o politică electorală, de cadouri electorale", a spus Mircea Coşea, la dezbaterea "Calitatea şi credibilitatea în statistica oficială". 

Evenimentul a fost organizat cu prilejul "Zilei Statisticianului 2015" şi aniversării a 156 de ani de statistică oficială în România. 

Mircea Coşea a ţinut să precizeze că nu pune în discuţie credibilitatea sau corectitudinea datelor, ci faptul că acestea sunt folosite incorect. 

La rândul său, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României (BNR), este de părere că oamenii sunt suspicioşi şi că mulţi nu cred ce citesc sau aud. 

"Cât priveşte credibilitatea Institutului Naţional de Statistică, aici mi se pare că lucrurile au o particularitate, plecând de la faptul că suntem o societate suspicioasă. De multe ori suntem tentaţi să nu credem ce citim, să nu credem ce auzim şi pe urmă mai este şi o povară istorică pe umerii acestei instituţii. Povară istorică adunată din toată lumea, dar îmi amintesc că citisem undeva că în vremea interbelică, la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, un profesor a lansat o vorbă care a rămas mulţi ani: că 'statistica este ceea ce poate să facă din cimitir sală de bal şi invers'", a afirmat Adrian Vasilescu.

AGERPRES