Construit înainte de 1989 la Brăila, remorcherul Hercules, proiectat să intervină la incendii, operațiuni de depoluare, salvare și căutare pe mare sau ca spărgător de gheață are nevoie de modernizări. Chiar dacă are un caracter strategic pentru România, remorcherul “Hercules” este depășit tehnologic și nu mai corespunde din punct de  vedere  tehnic. Remorcherul aflat în administrarea Agenței Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare –ARSVOM necesită investiții de 10,5 milioane euro pentru obținerea certificatelor de navigație și să își reia rolul în condiții minime de siguranță. „Starea  de  uzură  a  corpului  navei  este  de aproximativ  20  %,  iar  uzura motoarelor  principale,  diesel  generatoare,  instalaţii,  precum  şi  alte  echipamente  este  de aproximativ  75%”, conform unei note de fundamentare privind modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă “Hercules”. În toamna anului 2012, ARSVOM a înaintat Consiliului Tehnico –Economic al Ministerului Transporturilor propunerea de a moderniza şi retehnologiza remorcherul  maritim  multifuncţional cu clasă de gheaţă „Hercules” din dotarea  instituţiei.  Valoarea estimată a investiţiei la acea dată a fost de 7,93 milioane euro, inclusiv TVA, reprezentând echivalentul a 36,50 milioane lei, calculat la un curs de 4,6 lei/euro. Serviciile  de  modernizare și retehnologizare au demarat în 2013. Etapele  principale ale contractului sunt realizarea proiectului tehnic și execuția serviciilor de modernizare și retehnologizare a navei. În prezent, stadiul fizic și valoric al serviciilor de modernizare și retehnologizare a remorcherului  maritim, la nivelul lunii  mai 2016, este de 83%. Din  suma aprobată  de  36,50 milioane lei, s-au  executat lucrări în valoare de 29,1 milioane  lei.
Pe  parcursul  execuției  serviciilor  de  modernizare a apărut  necesitatea suplimentarii volumului de servicii și de executare a unor lucrări noi pentru obținerea functionalității și siguranței navei și pentru  obținerea  permisului de  navigație din partea autorității  navale. În ședința din data de 29 iunie, Consiliului Tehnico –Economic MT a avizat documentația privind necesitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de  investiții  „Modernizarea  și retehnologizarea remorcherului maritim multifunctional cu clasă de gheață Hercules. Valoarea investiției este de 47,41 milioane mii lei, inclusiv TVA, reprezentând echivalentul a 10.542.309 euro.

În nota de fundamentare este precizat că pentru a cumpăra o navă multifuncțională nouă similară este nevoie de 30 milioane de euro, în schimb, modernizarea remorcherului Hercules va fi operațional încă 20 de ani.