Totodată, a fost emisă și autorizația pentru resistematizarea zonei de siguranţă aferente la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, valoarea lucrărilor autorizate fiind de 109,686 milioane de lei, fără TVA, informează ministerul de resort.

Principalul obiectiv de investiții „Modernizarea pistei 08L-26R şi resistematizarea zonei de siguranţă aferente (inclusiv la căile de rulare N, W, V, O) la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” face parte din Reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T).

În ceea ce privește durata de execuţie a lucrărilor, aceasta este, conform graficului de execuţie de 5 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor, anunţată în prealabil.

Amplasamentul lucrărilor este situat în incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, aflat în intravilanul localităţilor Otopeni şi Tunari, judeţul Ilfov.

Unde se vor executa lucrările

Legat de desfășurarea lucrărilor, potrivit documentului, lucrările autorizate se vor executa doar pe terenul aparţinând domeniului public al statului prin MTIC, în conformitate cu prevederile HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”.

„Beneficiarul titular al autorizaţiei de construire şi antreprenorul sunt obligaţi să respecte întocmai avizele, acordurile, studiile de specialitate normele şi reglementările tehnice şi legale în vigoare privind executarea lucrărilor de construire şi răspund în cazul nerespectării acestora. Prezenta autorizaţie nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenuri ce nu-i aparţin şi care sunt necesare pentru realizarea obiectivului, beneficiarul având obligaţia de a reglementa situaţia juridică a terenurilor afectate înainte de începerea execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în document.

Totodată, categoria de importantă a construcţiei este „8” (construcţii de importanţă deosebită) şi este stabilită de proiectant în conformitate cu prevederile legale.

Executarea lucrărilor se se autorizează în temeiul Certificatelor de urbanism emise de Consiliul Judeţean Ilfov, cu condiţia respectării tuturor condiţionărilor impuse de avizatori, a normelor şi a normativelor tehnice în vigoare specifice executării acestora (…) şi a „prevederilor documentaţiei tehnice (DT) pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) nr. (contract) PR39, EDCNAB D&B_Pista Otopeni, elaborată în Iulie 2020 de Antreprenorul General Porr Construct SRL, prin Proiectantul General Eurocerad International (…) şi a documentaţiei tehnice (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) nr. (contract) 236/C1/30.08.2016, elaborată în Iulie 2018 de SC. Search Corporation SRL (…)”.

Autorizaţia de construire este valabilă pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei.