Portalul este disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro.

Punctul de Contact Unic electronic oferă pentru utilizatori o serie de avantaje, printre care eliminarea mersului la ghișeu, diminuarea duratei de obținere a autorizațiilor şi avizelor, reducerea costurilor și a timpului necesar pentru rezolvarea solicitărilor, precum și reducerea birocrașiei. 

Mai mult, punctul de Contact Unic electronic prezintă un istoric centralizat al comunicării avute de către instituția publică atât cu cetățenii, cât și cu mediul de afaceri și oferă un sistem de notificări privind soluționarea solicitărilor în termenul legal. 

Totodată, PCUe asigură transparența și accesibilitea utilizatorilor la serviciile oferite de către instituțiile publice și contribuie la creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor şi firmelor în relația acestora cu autoritățile publice.