Pachet de măsuri pentru continuarea activității proiectelor europene

  • Asigurarea continuității activității angajaților
  • Audiențe și consultări online
  • Set de instrucțiuni pentru beneficiarii finanțărilor

Concret, pentru a asigura continuitatea în regim normal de muncă, 50% din angajații fiecărei structuri vor veni alternativ la serviciu, cealaltă jumătate putând opta pentru telemunca de la domiciliu. Aceștia au obligația de a răspunde la orice solicitare profesională luând în calcul inclusiv posibilitatea de a reveni la birou dacă acest lucru este necesar pentru buna desfășurare a activității structurilor din care fac parte.

O altă măsură luată de MFE pentru eficientizarea comunicării publice a fost punerea la dispoziția publicului de instrumente pentru asigurarea electronică și telefonică a audiențelor, precum și aplicația HelpDesk prin care se oferă răspuns în maxim 36 de ore (mai multe detalii aici: http://bit.ly/ProtejareaBeneficiarilorFondurilorEuropene).

La nivel de Programe Operaționale, au fost comunicate deja instrucțiuni adresate beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman (http://bit.ly/Instructiune_POCU), Programului Operațional Asistență Tehnică (http://bit.ly/InstructiunePOAT), respectiv beneficiarii Programului Operațional Competitivitate (http://bit.ly/Instructiune_POC). Astfel se reglementează comunicarea la distanță între beneficiari/parteneri și Autoritățile de Management sau Organismele Intermediare, precum și modalitatea de recuperare a întârzierilor acumulate în această perioadă. Suplimentar, beneficiarii de fonduri europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute de Decretul care instituie starea de urgență pot decide, împreună cu Autoritățile de Management sau Organismele Intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.

Consultările publice pentru stabilirea priorităților de finanțare în viitoarea perioadă de programare (2021-2027) anunțate și demarate vor continua, în funcție de disponibilitatea participanților.

În zilele următoare, Ministerul Fondurilor Europene va reveni cu informări și clarificări la temele primite prin intermediul audiențelor online și platformei HelpDesk.