'Pentru aparatul propriu al ministerului este prevăzut (în prezent – n.r.) un număr maxim de 1.455 posturi, exclusiv demnitarii. În prezent, ministrul Finanţelor Publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru', se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Pentru viitor, proiectul prevede 'stabilirea numărului maxim de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice la 1.519, exclusiv demnitarii (6 posturi)'.

Înfiinţarea unui nou post de secretar de stat, care să coordoneze activitatea legată de afacerile europene, este explicată de Ministerul Finanţelor prin faptul că România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, în perioada iulie – decembrie 2019. 'Acest post este justificat de multitudinea activităţilor şi complexitatea problematicii la care trebuie să răspundă orice stat membru care preia Preşedinţia semestrială a Consiliului (PRES). Pentru dosarele de pe agenda europeană de care este responsabil, Ministerul Finanţelor Publice va trebui să organizeze toate activităţile presupuse de îndeplinirea rolului de PRES, la standarde europene, în paralel cu asigurarea derulării activităţilor curente implicate de afacerile europene, fără a deteriora calitatea acestora. Toate acestea sunt necesare pentru a susţine interesul naţional în raport cu celelalte state membre, respectiv cu Comisia si Consiliul Uniunii Europene', menţionează Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

În plus, MFP propune înfiinţarea unei noi structuri organizatorice, şi anume Direcţia de analiză şi cercetare în domeniul finanţelor publice. 'Având în vedere că iniţiativele de politică fiscal-bugetară promovate atât de către Guvern, cât şi de Parlament au o arie de impact foarte largă, de la diferite segmente ale populaţiei până la mediului de afaceri şi instituţii financiare, realizarea de cercetări şi analize economice în domeniul reformelor structurale, a competitivităţii economice, stabilităţii macroeconomice, vor contribui la îmbunătăţirea eficacităţii politicilor publice în domeniul finanţelor publice', se mai arată în comunicatul MFP.

Noua structură va fi coordonată de către un economist-şef, cu rang de director general.

Totodată, MFP preia activităţile privind parteneriatul public-privat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat. 'Noua structură asigură elaborarea strategiei Guvernului privind investiţiile publice, stabileşte norme şi proceduri referitoare la identificarea, selectarea şi prioritizarea proiectelor, realizează contracte şi clauze contractuale cadru şi consiliază echipe de proiect în stabilirea clauzelor specifice proiectelor', se subliniază în document.

În acelaşi timp, Ministerul îşi propune şi reorganizarea activităţii în domeniul managementului proiectelor de investiţii publice. Scopul este acela de a întări mecanismele de prioritizare a investiţiilor, precum şi de urmărire şi eficientizare a cheltuielilor publice în contextul atragerii de finanţare şi expertiză privată în implementarea unor astfel de proiecte.

'În acest sens, se are în vedere înfiinţarea Direcţiei generale managementul cheltuielilor şi investiţiilor publice în coordonarea căreia se află trei activităţi principale: evaluarea şi prioritizarea investiţiilor publice, promovarea, susţinerea cu expertiză calificată şi urmărirea procedurilor de identificare, structurare şi implementare a proiectelor de investiţii publice, precum şi a proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, analiza şi eficientizarea cheltuielilor publice' se subliniază în document.

SURSA: Agerpres