"Prin prezenta Ordonanţă de urgenţă se propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr.8/2014, prin modificarea art.1, alin.(2) în sensul prelungirii duratei Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii cu 12 luni, având în vedere că perioada de implementare a Programului va expira la începutul lunii decembrie a acestui an, respectiv 05.12.2016, în ceea ce priveşte componenta activă de acordare de garanţii, iar perioada scurtă de timp rămasă până la termenul stabilit iniţial pentru derularea acestui Program poate priva sectorul IMM-urilor de un program care are rolul de a susţine activitatea acestora", se arată în proiectul de Ordonanţă.

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data intrării în vigoare a normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.92/2013, respectiv 5 decembrie 2013.

Plafonul total disponibil pentru întreaga perioadă de implementare a programului, respectiv 2014 – 2016, este de 2 miliarde de lei. De la lansarea Programului, în anul 2014, şi până la finele lunii octombrie anul curent, în cadrul programului, au fost acordate un număr de 382 de garanţii a căror valoare cumulată este de 63,7 milioane de lei, ceea ce a permis susţinerea unui volum al finanţărilor în valoare de 169,9 milioane de lei.

Programul a avut ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru liniile de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţiile de credit. Acestea sunt garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, iar valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/IMM pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu până la 12 luni în vederea rambursării liniei de credit. Agerpres