Principalele prevederi ale proiectului de Ordin se referă la organizarea în cadrul Direcţiei Generale de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile, a deschiderii, repartizării şi retragerii creditelor bugetare, precum şi a angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor privind premiile aferente Loteriei bonurilor fiscale, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

În plus, prin prezentul ordin se reglementează efectuarea calculului valorii premiului aferent extragerilor lunare şi ocazionale ale Loteriei, în baza listei
transmise de Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

De asemenea, se reglementează structurarea listei transmise de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei, în două liste distincte, referitoare la persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv la persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, cu înscrierea, într-o coloană distinctă, pentru fiecare câştigător, a valorii premiului.

Pe de altă parte, în Ordin se menţionează faptul că 'impozitul aferent premiilor acordate la Loteria bonurilor fiscale, se reţine la sursă, se declară şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de plătitor de venit'. AGERPRES